Veštine koje su vam potrebne prilikom pokretanja Startapa

Da biste započeli i uspešno vodili vaš Startup pored dobre radne etike, stručnosti u određenoj oblasti i snažnog poslovnog osećanja biće vam potrebne brojne veštine. 

Veštine se mogu razvijati kroz znanje i stručnost, ali i kroz svest i vreme provedeno negujući specifične karakteristike.  Koje su to ključne veštine i karakteristike koje su vam potrebne da biste uspeli sa svojim startapom saznaćete u nastavku blog posta. 

veštine

Veštine komunikacije

Kao preduzetnik, moraćete svakodnevno da komunicirate sa svojim zaposlenima, kupcima i potencijalnim kupcima. Umeće komuniciranja predstavlja pre svega umeće slušanja. Ako druga strana ne sluša, da li vaš razgovor ima smisla

Zato, prva stvar koju i vi morate naučiti jeste kako da budete efikasan slušalac. Slušanje je osnovni aspekt uspešne komunikacije. Sposobnost prikupljanja povratnih informacija o klijentima i prevođenje ovih informacija u odluke i dešavanja je od ključnog značaja. 

Ali to nije sve, takođe morate znati kako na pravilan način da date povratne informacije, kako da se prilagodite tokom komunikacije, vodite računa o kontekstu kako ne bi došlo do nesporazuma. 

Veština

Komunikacija se usavršava vežbanjem i zbog toga se trudite da komunicirate sa većim brojem sagovornika svakodnevno. Tako ćete postati slobodniji u izražavanju. Bez toga ne možete biti uspešni, a prekid komunikacije ili loš način komuniciranja može biti uzrok propasti vašeg poslovanja. 

Prodajne veštine

Skoro svi startapovi pokušavaju nešto da prodaju. Međutim, mnogim startapima nedostaje efikasna prodajna organizacija i još uvek nisu stigli do trenutka kada mogu da priušte zapošljavanje namenskih prodajnih ljudi. Stoga je neophodno naučiti da prodate sopstveni proizvod i pronađete kupce koji su spremni da ga plate

Može se reći da sam proces prodaje ima šest osnovnih koraka i to su:

  1. Traženje tržišta za nove potencijalne klijente.
  2. Početni kontakt s potencijalnim klijentom.
  3. Predstavljanje prodajnih materijala radi motivacije kupca.
  4. Rukovanje prigovorima.
  5. Zatvaranje prodaje sa svojim novim kupcem.
  6. Praćenje / usluga nakon prodaje.

Veština prodaje

Postupanje sa prigovorima i zatvaranje prodaje verovatno su najvažnija područja koja treba usavršiti te im je neophodno posvetiti posebnu pažnju.

Pregovaračke veštine

Pregovori su sastavni deo naših svakodnevnih života i komunikacije. Morate pregovarati sa dobavljačima, potencijalnim investitorima, kupcima i zaposlenima. Ove veštine posebno dolaze do izražaja u prodaji i neophodne su za razumevanje procesa prodaje od prvobitnog kontakta do završetka transakcije. 

Iskusni pregovarači su ti koji znaju kada je vreme da odustanu, znaju na koji način da ponude, šta treba da kažu kao i kada. Logično je da želite da postignete najbolju ponudu za sebe, ali to ćete učiniti samo ako se uvek imate na umu win-win rezultat gde obe strane dobijaju. U suprotnom, druga strana će otići, a vi na kraju nećete imati ništa. 

Veština pregovaranja

Ključno je znati kako razviti win-win pristup u pregovorima sa svim stranama, ali istovremeno imajući u vidu da i vi želite da dobijete najpovoljniji mogući ishod za sebe.

Marketing veštine

Veoma je važno efikasno promovisanje proizvoda ili usluge. Obezbeđivanje dobre i kvalitetne usluge kupcima i uspostavljanje marketinške strategije je ono što će vam pomoći da ostvarite bolju prodaju. Međutim morate biti u stanju da razumete i pratite trendove vaše industrije, sve što se događa na tržištu i pažljivo analizirate konkurenciju.

Sposobnost analiziranja konkurencije, tržišta i trendova u industriji presudna je za razvoj vaše marketinške strategije. Morate razumeti kako komunicirati s pravom publikom, a prodajne poruke moraju biti privlačne, upečatljive i ubedljive. 

Marketing veštine

Možete angažovati marketinške stručnjake da odrade ovaj deo posla za vas, ali kada pokrećete nov posao i pažljivo rukujete budžetom, trebate se zapitati da li je neophodno da imate troškove ovakvog tipa na samom početku? 

Koju god odluku da donesete, imajte na umu da zapošljavanje stručnjaka za marketing ne znači da ćete apsolutno biti isključeni iz svih marketinških procesa, pogotovo kada je reč o ličnom brendingu. Nešto više o brendu i tome kako ga kreirati, možete pročitati ovde.

Liderstvo

Najbolje vođena preduzeća nisu samo vođena marketingom već imaju uticajne lidere na čelu koji znaju šta je potrebno za postizanje postavljenih ciljeva. Liderstvo je ključna veština upravljanja, sposobnost motivisanja grupe ljudi da se kreću ka zajedničkom cilju. Sposobnost preuzimanja odgovornosti, sastavljanja, mobilisanja i motivisanja timova. 

Ono što karakteriše savremene lidere jeste da oni ne daju naređenja, oni inspiršu i osnažuju zaposlene da daju sve od sebe, najbolje što mogu. Zbog toga je neophodno da dajete primer članovima tima kako bi izvukli maksimum iz njih, jer uspeh  u velikoj meri zavisi od morala i produktivnosti vaše radne snage. Kako da održite produktivnost tima na visokom nivou dok radite od kuće možete pročitati ovde.

veštine

Simon Sinek, američki pisac i motivacioni govornik smatra da liderstvo ne znači biti glavni, već voditi brigu o svima koji su u vašoj nadležnosti odnosno da podrazumeva pružanje sigurnosti drugima. 

Razmislite o tome, budite oslonac svom timu i vodite ih ka ostvarenju ciljeva.

Delegiranje

Neuspeh u delegiranju je zamka u koju mnogi vlasnici preduzeća upadaju obično zato što se nerado prepuštaju kontroli. Delegiranje je veština koja se koristi u dodeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Efikasno delegiranje podrazumeva da se poslovi poveravaju na izvršavanje pojedincima koji su najbolje obučeni da ih obave odnosno dodeljuje im se odgovarajući nivo slobode da završe posao na najefikasniji i najproduktivniji način. Prepoznavanje kome možete delegirati zadatke omogućava vam da se koncentrišete na one zadatke koji stvaraju prihod. 

Zadaci

Ono što vam efikasno delegiranje donosi jeste svakako ušteda vremena kako biste posvetili vreme zadacima koje možete samo vi da obavite. Zatim efikasno korišćenje eksperata koji imaju više znanja u određenoj oblasti, veća motivacija tima jer im je data odgovornost i poverenje da će izvršiti zadatak i još mnogo toga. Što više posla možete delegirati, više ćete imati vremena za razvoj tima i sposobnosti pojedinaca u timu. 

Upravljanje vremenom

Ključno je znati kako efikasno upravljati svojim vremenom i usredsrediti se na aktivnosti koje mogu doneti određene vrednosti vašem preduzeću. Upravljanje vremenom je skup veština koje vam omogućavaju da vaše vreme iskoristite na najefikasniji i najproduktivniji način

upravljanje vremenom

U pitanju je sposobnost pojedinca da postavi ciljeve i ostari ih u predviđenom vremenskom periodu. Tehnika efikasnog upravljanja vremenom pozitivno utiče na uspostavljanje balansa između poslovnih obaveza i porodičnog života, što utiče na veći stepen zadovoljstva. 

 “Vreme je zaista jedini kapital koji svako ljudsko biće ima i jedino što ne bože priuštiti da izgubi.” – Tomas Edison

Team building

Može se reći da team building predstavlja jednu od najpametnijih investicija u razvoju kvalitetnog biznisa. Okuplja ljude ohrabrujući saradnju i timski rad i tom prilikom mogu nastati najbolja rešenja. Kroz team building se omogućava veća produktivnost nego kod pojedinačnih članova, koji određeni zadatak rade samostalno. 

Team

Sigurno se pitate šta još donosi efikasna izgradnja tima? Prvenstveno bolju komunikaciju i razumevanje među članovima tima, bolje razumevanje zajedničkih ciljeva, olakšano učenje, veću motivaciju za rad. 

Stoga je  neophodno je znati kako izgraditi timove zaposlenih, partnera, savetnika i investitora koji će vam pomoći da svoj posao prebacite na viši nivo. Nešto više o team buildingu i njegovom značaju možete pročitati  u blog postu n startera.

“Sjajne stvari u poslu nikad ne radi samo jedna osoba, to radi tim ljudi.” – Stiv Džobs

Finansijska pismenost

Sigurno ste se zapitali šta se sve podrazumeva pod finansijskom pismenošću. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) definisala je finansijsku pismenost kao „Znanje i razumevanje finansijskih koncepata i rizika, kao i veštine, motivacija i samopouzdanje da se to znanje i razumevanje primeni kako bi se donosile efikasne odluke u različitim finansijskim kontekstima, unapredile finansijske dobrobiti pojedinaca i društva i omogućilo aktivno učestvovanje u ekonomskim zbivanjima“.

Finansijska pismenost jeste pametna potrošnja novca i adekvatno raspolaganje dostupnim novčanim sredstvima.

finansije

Ono što je posebno potrebno istaći, svakako jeste da upravljanje ličnim i poslovnim finansijama danas postaje sve izazovnije kako za pojedince tako i za poslovne organizacije. Veoma je važno da efikasno upravljate svojim finansijama. 

Nedostatak discipline prilikom rukovanja finansijskim sredstvima učiniće vaše poslovanje neodrživim. Stoga je neophodno  da u svakom trenutku znate koliko novca vam je potrebno, koliko novca pristiže kao i koliko potrošite. Analizom ovih podataka naučićete da održavate ravnotežu između troškova i prihoda i zadržaćete profit. 

Ukoliko ne posedujete dovoljno znanja, i trenutno niste u mogućnosti da savladate ovu veštinu možda bi najbolje bilo da unajmite stručno lice koje će vam za početak pomoći da izbegnete loše poteze na početku poslovanja.

Preuzimanje rizika

Ako želite da imate šansu za uspeh, morate rizikovati. Međutim imajte na umu da rizik i preduzetništvo nisu za svakoga. Rizikovanje zahteva hrabrost da se suočimo sa strahom od neizvesnosti. Preuzimanje i upravljanje rizikom svakako podrazumeva razmišljanje u pravcu šta bi to moglo poći po zlu i šta bi se moglo preduzeti kako bi se ti rizici i njihove eventualne posledice ublažile. 

Zašto je bitno preuzimanje rizika? Iz preuzimanja rizika često mogu proizaći velike mogućnosti, koje je inače teško predvideti, može pomoći u prevazilaženju straha od neuspeha. Preuzimanje rizika omogućava vam da učite bez obzira na ishod rizika, jer kroz ovaj proces rastete i postajete sigurniji i spremniji za sve što sledi. Najveći snovi se ne ostvaruju igranjem na sigurno, zato budite odvažni u svojim namerama i svoje snove pretvorite u preduzetnički poduhvat.

„Za dvadeset godina bićete više razočarani stvarima koje niste radili nego onima koje ste činili. Stoga isplovite iz sigurne luke, uhvatite trgovinske vetrove u svoja jedra. Istražite. Sanjajte. Otkrijte.” – Mark Tven

Veštine umrežavanja 

Poslovno umrežavanje ili networking u suštini predstavlja izgradnju mreže poslovnih kontakata. Podrazumeva uspostavljanje veze ne samo sa potencijalnim kupcima ili klijentima, već i sa drugim ljudima koji bi mogli da vas preporuče vašim budućim i potencijalnim kupcima.

Veština umrežavanja

U pitanju je stvaranje veza od poverenja i prijateljstava sa drugim poslovnim ljudima. Ključni deo efikasnog umrežavanja je pomaganje drugim privrednicima u njihovim potrebama. Nešto više o poslovnom umrežavanju možete pročitati u našem blog postu Kako izgraditi kvalitetnu mrežu kontakata, partnera i saradnika?

Zaključak

Kada su u pitanju veštine koje vam trenutno nedostaju ne morate mnogo da brinete. Danas je sve poprilično dostupno i postoje određeni kursevi koji vam pružaju mogućnost da sve savladate. Vaš svakodnevni uspeh će u velikoj meri zavisiti od vaše sposobnosti da brzo shvatite ali i primenite ove veštine. Takođe imate i opciju da unajmite profesionalce koji će vas uputiti i raditi određeni deo posla dok se vi kompletno ne usavršite ili ih jedostavno unajmite za stalno.

Autor: Nataša Kovačević