Javne nabavke

Aktivne javne nabavke:


NAZIV TENDERA: Services related to lecturers for educational programmes for the project CB NET

Ref. broj: HR-RS229-4/lecturers

Contact person: Milovan Sekulic

Request of tender documentation (dosier) should be sent to milovan@inkubator.biz


 

Arhivirane javne nabavke:


I. KONKURSNA DOKUMENTACIJA o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 1.2.1. i 1.2.2. usluge – Angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda 

I. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 1/2016 dobra – kancelarijski nameštaj:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Dopuna dokumentacije I:
 4. Dopuna dokumentacije II – izmena i dopuna
 5. Dopuna dokumentacije III – način izmene, dopune i opoziv ponude
 6. Obaveštenje o pomeranju roka za dostavljanje ponuda
 7. Odluka o izboru

II. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 4/2016 usluge – Angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja; 60400000 – usluge avio prevoza; 60100000 – usluge drumskog prevoza; 60200000 – usluge železničkog prevoza; 55110000 – usluge hotelskog smeštaja:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Dopuna dokumentacije I:
 4. Odluka o izboru

III. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 5/2016 – usluge keteringa i dostave peciva za učesnike skupova finansiranih iz fondova EU i druge potrebe PINS-a:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Odluka o izboru
 4. Obaveštenje o zaključenoom ugovoru

IV. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 6/2016 – usluge angažovanja agencije za pružanje usluga treninga i obuke u okviru realizacije projekta “Afirmacija preduzetništva i razvoj inovativnosti kod mladih”:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

V. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 3/2016 – dobra – ventilacionia oprema:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Odluka o izboru

VI. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 01/2018. – usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja i usluga prevoza:

 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku JNMV: 01/2018
 2. Konkursna dokumentacija u postupku JNMV: 01/2018
 3. Odluka o dodeli ugovora JNMV: 01/2018
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV: 01/2018

VII. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 01/2019 – usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja i usluga prevoza:

 1. Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV: 01/2019
 2. Konkursnu dokumentaciju JNMV: 01/2019
 3. Odluka o dodeli ugovora u okvru sprovođenja JNMV 01/2019.
 4. Obaveštenje o zaključenju ugovora JNMV: 01/2019.

 

 

 

*OBJAVA TENDERA – PRAG*