01

Aktivni Projekti

ERASMUS ZA MLADE PREDUZETNIKE

Uzimajući u obzir veliki broj nezaposlenih među mladima, cilj projekta Erazmus za mlade preduzetnike je da stimuliše što veći broj mladih ljudi, novoopredeljenih preduzetnika da preduzmu odlučujući korak i osnuju novo preduzeće.

Poslovni inkubator Novi Sad član je konzorcijuma na projektu Practyce VI, koji se relizuje u okviru programa Erazmus za mlade preduzetnike u period od 1.2.2023-.31.1.2027.

Program Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE) koji je pokrenula Evropska komisija 2009. god. omogućava budućim preduzetnicima ili onima koji su osnovali sopstvenu firmu u protekle tri godine, da steknu korisne veštine i iskustvo u poslovanju u nekoj drugoj zemlji.

Dodatne informacije o programu, uključujući i informacije o tome kako se prijaviti, mogu je naći na www.erasmus-entrepreneurs.eu.

O projektu možete više pročitati OVDE.

Website

EEN – EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA

Ciljevi EEN-a su promovisanje preduzetničkog duha i kulture, poslovanje na evropski način, širenje svesti o potrebi poznavanja relevantnog zakonodavstva Evropske unije,
pomoć domaćim preduzećima da pristupe tržištima Evropske unije.

Konkretne usluge koje EEN može da pruži jednom preduzeću su:

  • informacije o evropskim propisima i direktivama,
  • pomoć u pristupanju tržištima Evropske unije,
  • informisanje o mogućnostima učešća u evropskim programima i fondovima,
  • pomoć u traženju inostranih partnera,
  • posredovanje u procesu transfera tehnologije i znanja,
  • podstrek za učešće u Okvirnim programima EU,
  • omogućava posete kompanijama u inostranstvu radi.
Website
02

Realizovani Projekti

Mobilise SME – Program razmene za mala i srednja preduzeća

Osnovni cilj projekta Mobilise SME jeste pružanje prilike malim i srednjim predzećima da uspostave kontakate kako bi poboljšali međunarodne kompetencije i putem ovakve razmene omogućili svojim zaposlenima razvoj novih veština. 

Realizacija ovog projekta finansirana je od strane Evropske komisije i predvođeno je sprovođenje aktivnosti projekta u periodu dve godine, odnosno od septembra 2020. do septembra 2022.

Poslovni Inkubator Novi Sad, zajedno sa još 11 partnera koji dolaze iz Belgije, Španije, Irske, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Italije, Austrije, Grčke, Francuske i Crna Gore član je konzorcijuma koji vodi Španska privredna komora u Belgiji i Luksemburgu (CAMARABELUKS).

Više o projektu možete pročitati OVDE.

Website

Interreg IPA CBC Croatia – Serbia: CB Net

Povećanje kompetencija regiona jačanjem saradnje između institucija koje pružaju podršku biznisima, klastera, edukativnih i istraživačkih centara i preduzetnika

Glavni cilj projekta je održivi rast prekogranične regije kroz povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja. Zajedničke aktivnosti usmerene su isključivo na mala i srednja preduzeća iz prekograničnog područja kako bi se povećala njihova konkurentnost.

Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u prekograničnoj regiji ostvariče se kroz edukaciju polaznika, učešće na stručnim skupovima, konferencijama, hackatonima i okruglim stolovima.

Prekogranična, dodana vrednost projekta je velika integracija ICT-a i regionalnih eko sistema kreativnih industrija uspostavljanjem ICT i mentorske mreže čime se rešava jedan veliki teritorijalni izazov te se doprinosi povećanju konkurentnosti, povećanju zaposlenosti i razvoju novih proizvoda. Listi mentora koji su deo uspostavljene mentorske mreže možete pristupiti OVDE.

Nosilac projekta: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Partneri na projektu: Poslovni Inkubator Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Grad Osijek

Vrednost projekta: 377.992,71 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Iznos EU sufinansiranja: 321.293,77 EUR

Trajanje projekta: 1.10.2019. – 31.3.2022. (30 meseci)

Information on the project’s Priority Axis and/or Priority Axis icon: Enhancing competitiveness and
developing business environment in the Programme area – Informacije o ikoni prioritetne osi i/ili osi
prioriteta projekta: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.
Informacije o programu Interreg Croatia-Serbia 2014-2020: https://www.interreg-croatia-
serbia2014-2020.eu/

Navedeni sadržaj je isključiva odgovornost Poslovnog Inkubatora Novi Sad i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Broj projekta: HR-RS229
Website

ERASMUS +: O-CITY

Orange: Kreativnost,Inovacija & Tehnologija

Narandžasta je kreativnost, kultura, talenat i inovativnost.

Kreativna Ekonomija ili ,,narandžasta ekonomija“ je skup aktivnosti koje, lančane, omogućavaju da se ideje transformišu u kulturna dobra i usluge, čija se vrednost određuje sadržajem njihove intelektualne svojine.

Predstavlja virtuelni svet u kojem su kulturno i priorodno nasleđe gradova predstavljeni multimedijalnim elementima.

Partneri: Gandia (Španija), Kranj (Slovenija), Novi Sad (Srbija), Larissa (Grčka), Matera (Italija), Barranquilla (Kolumbija)

 

Broj projekta: 600963-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA
Website

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia: IkNNOw

Prekogranična platforma za prenos znanja i tehnologije za podršku mladim istraživačima i inovativnim malim i srednjim preduzećima i kataliziranje njhovih vrsta saradnje između poslovnih i akademskih grupa.

Uspostavljanje platforme za prenos znanja i tehnologije kako bi se omogućila razmena znanja i korišćenje/eksploatacija između dva regiona.

Podrška mladim istraživačima programskog područja da postanu preduzetnici kroz promociju osnivanja start-up i spin-out kompanija.

Podrška inovativnim malim i srednjim preduzećima kroz metodološki razvoj usluga poslovnog upravljanja i obuke.

Broj projekta: HUSRB/1602/41/0158
Website

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ – NARR

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA-NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ – NARR

1. Podrška operativnom poslovanju (Sufinansiranjem troškova operativnog poslovanja, u značajnoj meri se potpomažu finansijski kapaciteti Poslovnog inkubatora, čime se olakšava samo poslovanje i povećava nivo i kvalitet usluga koje Inkubator pruža svojim korisnicima.)

2. Oprema poslovnog inkubatora (Opšti cilj projekta predstavlja nabavku neophodne opreme u svrhu upotpunjavanja korporativnog izgleda Poslovnog inkubatora Novi Sad.)

3. Infrastrukturni projekat (Infrastrukturna ulaganja i održavanje objekta predstavljaju veoma važan segment u pravilnom funkcionisanju Poslovnog inkubatora, čime se obezbeđuju svi potrebni uslovi za kvalitetno i neometano obavljanje delatnosi svih stanara.)

4. Podrška menadžment timu (Angažovanjem konsultantskih firmi, ispunjava se osnovni cilj u pogledu praćenja i unapređenja rada stanara Poslovnog inkubatora Novi Sad kao i pružanje individualnog konsaltinga za stanare Poslovnog inkubatora.)

5. Podrška marketing aktivnostima (Angažovanjem firmi iz oblasi marketiga ispunjava se značajni deo konsaltinga koji za cilj ima edukaciju, treninge i marketing umrežavanje stanara Poslovnog inkubatora.)

PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE IPA HU-SRB

“COMPLEX CROSS-BORDER KNOWLEDGE TRANSFER ACTIVITIES FOR INNOVATION MANAGEMENT” WITHIN THE HUNGARY-SERBIA IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME ACRONYM: COMPLEXIM

Cilj projekta je mapiranje inovacionih potencijala i pospešivanje saradnje u prekograničnim oblastima sa posebnim fokusom na spinaute sa Univerziteta u Novom Sadu i Segedinu.

Website

PROJEKAT MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA – INOVACIONI PROJEKAT

UNAPREĐENJE DETEKTORA BEŽIČNIH KOMUNIKACIJA

Poslovni inkubator Novi Sad sudeluje u projektu kao nosilac realizacije inovacionog projekta i registrovani subjekat inovacione delatnosti koji u projektu ima za cilj razvoj i unapređenje detektora bežičnih komunikacija, prvenstveno namenjenih detekciji mobilnih komunikacija u cilju prevencije zloupotrebe istih od strane studenata za potrebe polaganja ispita.
Partneri:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

TEMPUS PROJEKAT MAIN

MASTERING INNOVATION IN SERBIA THROUGH DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY POST-GRADUATE CURRICULA IN INNOVATION MANAGEMENT

The general objective of the project is to foster Serbian innovative capacity by modernizing Serbian HE system and providing sustainable source of high-quality human resources. The project will achieve this by developing and realizing interdisciplinary postgraduate curricula in the field of innovation management based on best practice from existing EU study programs and according to the Bologna requirements at Serbian HE.

Broj projekta: 544278-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR
Website

TEMPUS PROJEKAT IDEALAB

FOSTERING STUDENTS’ ENTREPRENEURSHIP AND OPEN INNOVATION IN UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION

Project aims to develop iDEA Lab as a physical and virtual environment for generating, developing and commercializing innovative students’ ideas through relevant trainings, mentoring and technology put at their disposal. Following the entrepreneurial route (start-ups) or in collaboration with companies (open innovation), it will foster the collaboration between universities and enterprises, advance employment potential of graduates from WBC and enhance the companies’ innovativeness.

Broj projekta: 544373-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES
Website

ERASMUS PLUS – IF4TM

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF THE THIRD MISSION OF UNIVERSITIES IN SERBIA

To establish institutional framework for the third mission of the universities in Serbia, encompassing three dimensions: technology transfer and innovation, continual education and social engagement.

Lead partner: Univerzitet u Kragujevcu. EU members: University of Brighton (UoB), Brighton, United Kingdom, Danube University Krems (DUK), Krems, Austria, Instituto Superior Técnico (IST), Lisboa, Portugal, University of Maribor (UM), Maribor, Slovenia, The University of Bari Aldo Moro (UNIBA), Bari, Italy. PC members: University of Belgrade (UBG), Belgrade, Serbia, University of Novi Sad (UNS), Novi Sad, Serbia, University of Nis (UNI), Nis, Serbia, State University of Novi Pazar (SUNP), Novi Pazar, Serbia, Technical College of Applied Sciences (TCAS), Zrenjanin, Serbia, Intellectual Property Office (IPOS), Serbia, Business Innovation Centre (BICKG), Kragujevac, Serbia, Business Technology Incubator of Technical Faculties (BITF), Belgrade, Serbia, Business Incubator Novi Sad (BINS), Serbia, Intranea Solutions (INT), Serbia, Belgrade Metropolitan University (BMU), Belgrade, Serbia.

Broj projekta: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
Website

WBC INNO

MODERNIZATION OF WBC UNIVERSITIES THROUGH STRENGTHENING OF STRUCTURES AND SERVICES FOR KNOWLEDGE TRANSFER, RESEARCH AND INNOVATION

To contribute to the modernization of the universities in the Western Balkans through the strengthening of its management structures and services for cooperation with the world of business, in the areas of knowledge transfer, research and innovation, which in turn has the ultimate goal of creating strong entrepreneurial universities and innovative regions.

Broj projekta: 530213-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES
Website