Uspešna priča sa programa MobiliseSME: Saradnja MSP iz Rumunije i Irske

Vreme je da sa vama podelimo još jednu uspešnu priču sa programa MobiliseSME

Ovog puta, naši sagovornici bili su Alexandru Ovidiu, osnivač ALEKSIM A&M SRL, preduzeća koje je specijalizovano za organizaciju transporta tereta sa široko rasprostranjenom mrežom i Bryan Salgado Churata, sekretar u Relentless Enterprise Limited, konsultantskom preduzeću koje pruža usluge u oblasti poslovnog konsaltinga, marketinga, digitalizacije, prava i finansija.

Kako je izgledala njihova saradnja tokom šestomesečnog učešća u programu MobiliseSME ali i informaciju o tome kako da se i vi prijavite za program, možete saznati u nastavku.

MobiliseSME: Alexandru Ovidiu

– Zdravo, Alexandru. Recite nam nešto o vašoj kompaniji i vašem profesionalnom putu. Zašto ste odlučili da učestvujete u MobiliseSME?

ALEKSIM A&M SRL je kompanija osnovana 2016. godine u Sučavi u Rumuniji. Osnovni domen kompanije je transport robe u zemlji i inostranstvu. Pored transporta, ALEKSIM A&M SRL bavi se i marketingom proizvoda preko internet prodavnice. Za učešće u programu MobiliseSME odlučio sam se jer sam želeo da upoznam novo tržište, pronađem proizvode za uvoz za onlajn prodavnicu, steknem znanje o vođenju kompanije i poslovanju u Irskoj i napravim paralelu sa poslovanjem u Rumuniji i poboljšam znanje engleskog jezika. Za program MobiliseSME sam saznao putem komunikacionih kanala koje EU poseduje na internetu i od samog početka sam bio veoma zainteresovan jer smatramo da učešćem u međunarodnim projektima možemo unaprediti svoje poslovanje.

– A vi Bryane? Recite nam nešto više o vašoj kompaniji i kako ste saznali za program MobiliseSME.

Relentless Enterprise Limited je konsultantsko preduzeće osnovano 2020. godine u Dablinu u Irskoj i bavi se pružanjem usluga u oblasti poslovnog konsaltinga, marketinga, internacionalizacije, digitalizacije, prava i finansija. Za program MobiliseSME, saznao sam od Alexandru-a koji me je kontaktirao. Nakon dobijenih informacija o programu odlučio sam da učestvujem jer sam želeo da razmenim znanje sa drugom kompanijom i unapredim razvojne strategije kompanije.

– Sa poslovnog stanovišta, kako je saradnja sa kompanijom domaćinom doprinela vašoj kompaniji, Alexandru? 

Saradnja sa domaćinom kroz program MobiliseSME omogućila mi je da uspostavljam kontakte za buduću saradnju sa Irskim organizacijama, bolje razumem Irsko tržište identifikujem glavne metode ulaska na tržište kao i kanale distribucije. 

– Bryane, kako je tekao proces povezivanja vaših kompanija i rad na pripremi plana aktivnosti sa Alexandru-om?

Tokom pripreme plana aktivnosti izabrali smo aktivnosti koje će biti značajne za obe strane i čijim sprovođenjem će se naše poslovanje unaprediti. Uvideli smo da se kroz našu saradnju mogu ostvariti brojni benefiti i da pomoću konekcija koje posedujemo na irskom tržištu Alexandru može unaprediti poslovanje svoje online prodavnice, dok sa druge strane uz njegovu pomoć mi možemo pronaći nove klijente i proširiti svoj portfolio. Alexandru-a sam upoznao pre dve godine preko zajedničkog prijatelja. Kada me je kontaktirao povodom učešća u programu, prijatno me je iznenadila njegova ambicija i preduzetnički entuzijazam. 

– Alexandru, kako misliš da je ova saradnja sa kompanijom domaćinom doprinela tvom ličnom razvoju?

Imao sam priliku da naučim kako da koristim inovativne tehnologije koje koristi moj domaćin, da se saznam nešto više o praksama u zapošljavanju, zadržavanju osoblja i stalnom unapređenju njihovog znanja. Tokom svog boravka u Dablinu posetio sam Trinity, jedan od najpoznatijih svetskih univerziteta, gde sam saznao da su mnogi biznismeni koristili razne poslovne knjige odatle da bi napredovali u svojoj karijeri.

Takođe sam posetio i coworking prostor “Huckletree” kako bi uporedio poslovanje u Irskoj i Rumuniji. Zajedno sa domaćinom sam imao priliku da posetim i muzej viskija u Dablinu i saznam kako nešto više o tradiciji i načinu njihovog poslovanja. Kroz našu zajedničku saradju, naučio sam više o kanalima putem kojih mogu da ispromovišem svoje poslovanje, ali i pridobijem kupce koji ne koriste naprednu tehnologiju. 

– A kako ste doprineli kompaniji domaćinu? Koje ste obaveze imali tokom saradnje?

Tokom saradnje sa domaćinom, predložio sam timu izradu novog IT programa koji bi obrađivao podatke i detalje potencijalnih klijenata. Pored toga, trudio sam da podignem svest o značaju pozitivnog i prijatnog kolegijalnog okruženja i uticaju koji može imati na rezultate poslovanja. Želeo sam se da savladam nove taktike koje se primenjuju u prodaji i razumem značaj društvenih medija u poslovanju poput Instagrama, Facebooka, LinkedIna. 

– A vi Bryane? Šta mislite kako je saradnja sa Alexandru-om doprinela funkcionisanju vaše kompanije Relentless Enterprise Limited?

Saradnja sa Alexandru-om je bila veoma uspešna. Zajedno smo učestvovali u različitim aktivnostima koje su doprinele da unapredimo naše poslovanje. Sa potpuno drugačijim pogledom na biznis, strategiju u pogledu proizvoda, cena, komunikacije, pozicioniranja brenda, Alexandru je doprineo razvoju svakodnevnih aktivnosti unutar kompanije i pozitivno odgovorio na sugestije za izmenu vezane za zadatke na kojima smo radili

– Da li planirate da nastavite saradnju nakon iskustva sa MobiliseSME programom? 

Da, želimo da nastavimo našu saradnju i u budućnosti i pristupimo novim tržištima, radimo na marketinškim strategijama i ujedno proširimo svoj portfolijo i uz pomoć zajedničkih konekcija pronađemo nove klijente kako na tržištu Rumunije tako i na irskom tržištu. U Dablinu smo stupili u kontakt sa nekoliko kompanija sa kojima bismo takođe mogli da uspostavimo saradnju u domenu uvoza i transporta s’ obzirom da im je trenutno potreban posrednik, a uspostavljanje ove saradnje bi moglo biti veoma značajno za poslovanje obe kompanije.

– Koju ulogu su odigrale lokalne kontakt tačke u tokom vašeg učešća u programu MobiliseSME?

Postojanje ovakvih programa, poput MobiliseSME je veoma važna jer pomažu zaposlenima ali i kompanijama da ostvare rast. Što se tiče podrške koju smo imali tokom celokupnog programa, naše lokalne kontakt tačke (Poslovni Inkubator Novi Sad i Dublin Chamber of Commerce) su nam dale sve potrebne informacije o programu i bile nam na raspolaganju za sva pitanja i tokom i nakon programa.

MobiliseSME je program koji pruža podršku evropskim malim i srednjim preduzećima da iskoriste mogućnosti koje nudi jedinstveno tržište EU i razviju prekogranična partnerstva.

Učešće u programu MobiliseSME biće moguće do marta 2023. godine! Ukoliko i vi želite da unapredite svoje poslovanje i sklopite nova partnerstva u EU, nemojte čekati!

Prijavite se za MobiliseSME!

Za više informacija o programu razmene Mobilise SME možete nas kontaktirati putem e-maila na mobilisesme@inkubator.biz.

Mi ćemo vas redovno obaveštavati o ovakvim događajima, ali i o mnogim drugim aktivnostima, zato nas pratite na našem Blogu i društvenim mrežama Facebook , Linkedin i Instagram.

Autor: Nataša Kovačević