ŠTA SVE TREBA DA ZNA JEDAN COPYWRITER POČETNIK?

U jednom od prethodnih tekstova na našem sajtu, koji možete pročitati ovde, mogli ste da saznate osnove nekih od najbitnijih stavki copywriting zanimanja, poslove koje obuhvata, kao i benefite koje sa sobom donosi kvalitetan copywriting. U ovom tekstu ćemo toj temi pristupiti iz malo drugačije perspektive, tačnije, fokus ćemo prebaciti na samog čoveka, odnosno, copywriter-a. 

Koje su to veštine i osobine potrebne za ovo zanimanje, ali i koje su najčešće greške koje bi trebalo izbeći kako bi se postigli željeni rezultati, saznaćete u nastavku ovog teksta.

copywriter

Potrebne veštine i osobine za posao copywriter-a

Kako bi copywriter postigao željeni rezultat, a plasirani sadržaj bio kvalitetan i zadovoljavajuć, neophodno je da poseduje određene veštine i znanja, ali isto tako i osobine koje će mu pomoći u kreiranju i prezentovanju sadržaja. Neke od najbitnijih su:

Kreativnost

Ovo je stavka od koje sve počinje. Najbitnije za copywriter-a (ali i svakog pojedinca) je da shvati da je kreativnost nešto što svi posedujemo u sebi, a na njemu je da pronađe način kako će tu kreativnost da ispolji i oblikuje u cilju dobijanja najboljih rezultata. Prednost ovog zanimanja je što pruža prostor za iskazivanje kreativnosti, što kod dobrih copywriter-a za rezultat daje inovativne pristupe temama za rad, ali i sposobnost da se u “moru” informacija na internetu uvere da se sadržaj koji oni nude razilkuje od onoga što je već dostupno. Nešto više o podsticanju kreativnosti zaposlenih u kompanijama možete pročitati ovde.

Komunikativnost i veštine izražavanja

Copywriter treba da poseduje izuzetne veštine pisane komunikacije, što podrazumeva adekvatan način izražavanja. Iako je ovaj segment za nekog prirodan i lako savladiv, a za nekog predstavlja problem, odlična stvar je to što su pisanje i izražavanje elementi koji se usavršavaju vežbom. Ključna stavka u sferi marketinga je da se copywriter izrazi direktno i što jasnije, ali i da se ne izgubi u “kićenju” svojih tekstova prevelikim brojem prideva, kako ne bi izgubio pažnju svojih čitalaca. Takođe, za ovaj posao je poželjna i kvalitetna verbalna komunikacija, radi lakše saradnje i komunikacije sa svojim kolegama u timu.

Empatija i razumevanje

Jedna od prvih stvari koju copywriter treba da ima na umu tokom svog rada je da se na prvom mestu nalaze klijenti i da od njihovog zadovoljstva zavisi i uspešnost celokupnog projekta. Na samom početku, za copywriter-a je bitno da pažljivo, i pre svega objektivno, sasluša sve ideje, da ih zatim analizira i oblikuje tako da one donose najpovoljniji ishod po klijente. Umeće slušanja i empatija su od velike važnosti za ovaj posao, jer pre svega jačaju vezu sa klijentom, a uz to pomažu copywriter-u da sagleda ideje iz više različitih uglova i da iz tih razgovora izvuče ključne stavke za dalji rad. Od kolike je važnosti empatija za razvoj poslovanja, možete saznati u ovom tekstu.

copywriter

Istraživačke sposobnosti

U samom korenu ove grupe veština, nalaze se radoznalost i zainteresovanost. Što je copywriter zainteresovaniji za temu koju obrađuje, to će mu biti lakše da pronađe korisne informacije, ali i da sveukupno kvalitetnije pristupi radu na samom projektu. S obzirom da najveći deo vremena u ovom poslu zapravo odlazi na istraživanje, potrebno je da copywriter pronađe informacije za željenu temu, proceni njihovu merodavnost, izdvoji ih i organizuje u svom tekstu, tako da se međusobno dopunjuju i daju smislenu celinu kao završni rezultat. Kako je danas internet globalni fenomen, kojem svi imaju pristup, kako za pretragu, tako i za objavljivanje informacija, ključna stavka ove grupe sposobnosti je upravo ta procena pouzdanosti podataka na mreži, jer greška u toj fazi istraživanja može u velikoj meri negativno da utiče na krajnji rezultat.

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom je od ključnog značaja u marketinškoj industriji, a posebno u ovoj oblasti. Copywriter-i su obično deo većeg tima koji se bavi celokupnim marketing kampanjama, od osmišljanja same srži i izgleda marketing kampanje, sve do procene učinka i analize postignutih rezultata. Kako bi bilo koji tim funkcionisao, stavke od izuzetnog značaja su upravo usklađenost i tempiranost, tako da je copywriter u obavezi da napravi procenu, organizuje svoje vreme (copywriter-i uglavnom rade na nekoliko projekata istovremeno) i blagovremeno isporuči sadržaj koji kreira.

Posvećenost detaljima i veštine uređivanja

Još jedan bitan element copywriting-a je okrenutost prema detaljima. Ona igra ključnu ulogu tokom pisanja tekstova i predstavlja odraz kvalitetnog copywriter-a. Posvećenost detaljima rezultira većoj posvećenosti autora pri samom pisanju, što ga navodi ka češćem uređivanju i prepravljanju teksta, sve dok ne dođe do idealnog rezultata. Iskusni copywriter-i koriste razne “trikove” koji im pomažu da što bolje procene sadržaj koji kreiraju, poput čitanja teksta naglas ili unazad, kako bi se poremetio tok reči, što sprečava mozak da po automatizmu popunjava “sitne” greške koje mogu da se pojave i olakšava analizu reči kao zasebnih elemenata.

Na šta bi trebalo obratiti pažnju?

U našem narodu, poznata je izreka: “Ko radi taj i greši”. Međutim, u ovom zanimanju, greška može veoma negativno da utiče na krajnji ishod čitave marketing kampanje. Zato je za svakog copywriter-a važno da obratiti pažnju da tokom kreiranja sadržaja ne dođe do sledećih grešaka:

question

Slovne i gramatičke greške u pisanju

Iako se podrazumeva da je copywriter u obavezi da bude tehnološki pismen, kao i da poznaje gramatiku i pravopis jezika na kojem piše svoje tekstova, ovakva vrsta grešaka se javlja češće nego što možete da zamislite. Razlog je najčešće taj što copywriter-i rade na više projekata istovremeno i samim tim po automatizmu nesvesno ignorišu ovakve greške, čak i kada tekst pročitaju nekoliko puta. To je nešto što nikako ne bi smelo da se događa, jer takve greške rezultiraju stvaranjem lošeg imidža kompanije, kao i samog copywriter-a, a klijenti stiču utisak da im nije posvećeno dovoljno vremena i truda. Preporuka je da copywriter nakon samostalne analize kreiranog sadržaja dozvoli nekom drugom da pročita tekst pre objavljivanja završne verzije i tako obezbedi analizu iz više različitih uglova, što će rezultirati većom šansom za otkrivanje grešaka.

Pogrešan ton i način pisanja

Sadržaj napisan adekvatnim izborom reči koji odgovara ciljnoj grupi kojoj je namenjen, ali i pre svega odgovarajućim tonom, može biti od ključnog značaja za podsticanje kupovine kod potencijalnih klijenata. Copywriter-i moraju da upute jasan i direktan poziv za akciju, ali na takav tačin da sadržaj ne izgleda suviše promotivno ili najprostije rečeno, nalik oglasu. Zato je za copywriter-a bitna umerenost i proračunatost prilikom dodavanja opisa i ukrašavanja sadržaja koji kreira. Takođe, preporuka je izbegavati negativne reči, jer neke izuzetno jednostavne promene u tekstu, poput promene “Važno je da nikada…” u “Važno je uvek imati na umu…” neće izmeniti samu srž rečenice, ali može imati velik uticaj na to kako se čitalac oseća po pitanju pročitanog teksta. 

Kreiranje teksta bez “udice” i jasno organizovanih celina 

Problem sa tekstovima generalno je to što su video zapisi i ostali vizuelni sadržaji učinili da tekstovi ne budu toliko privlačni ljudskom oku i da je potrebno “ono nešto” što će zainteresovati osobu da pročita tekst u celini. To nešto se naziva “udicom” i predstavlja ključnu stavku u privlačenju pažnje kod čitalaca. Iz tog razloga, naslov je od velikog značaja da tekst uopšte bude uočen u moru sadržaja na internetu, a zatim i pročitan. Kao što smo napomenuli u prethodnom tekstu o copywriting-u, činjenica je da 80% čitalaca pročita samo naslov objavljenog teksta, dok se samo 20% odluči da tekst pročita u celini. Takođe, organizovanost teksta je važna za zadržavanje pažnje kod čitalaca i smanjenje monotonosti. Neophodno je da tekst poseduje naslov sa “udicom”, uvod, razradu i zaključak koji treba da predstavlja vrhunac obraćanja čitaocima, kao i da se u tekstovima nalazi određen broj fotografija, koje praktično služe čitaocima za odmor i želju da nastave dalje sa tekstom. Na primer, sada je pravi trenutak za jednu fotografiju pre nego što nastavimo.

have a break

Pogrešno usmeren fokus 

Pod ovom stavkom se podrazumevaju dve vrste grešaka koje se javljaju. U prvu grupu spada prevelika fokusiranost copywriter-a na karakteristike proizvoda ili usluge umesto na benefite koje donose korisniku. Publiku vašeg teksta ne zanima u tolikoj meri šta proizvod sve može da radi, već na koji način će taj proizvod olakšati njihov život, smanjiti nivo stresa i učiniti ih srećnijim. S druge strane, greška koju copywriter-i takođe često prave je nedostatak fokusiranosti na čitaoce. Kako kreirani sadržaj ne bi bio striktno informativan, neophodno je čitaoce staviti u prvi plan i razmišljati zašto bi publika bila zainteresovana da pročita taj tekst, kao i da li će taj tekst u njima da probudi određena osećanja i navesti ih na akciju kao što je kupovina određenog proizvoda.

Nedovoljna ili prevelika posvećenost optimizaciji

Kao što smo već rekli, danas je internet preplavljen raznim informacijama, pa je tako za copywriter-a najvažnije da čitalac za početak uopšte pronađe njegov tekst. Zato je za copywriter-a bitna primena neke od mnogobrojnih SEO strategija koja će, uz adekvatan odabir ključnih reči, kreirani sadržaj optimizovati i povećati njegovu vidljivost u pretragama. Ali i tu može da dođe do problema. Neretko se dešava da se copywriter okrene isključivo optimizaciji i praktično kreira svoj tekst tako da bude najpogodniji za dalju optimizaciju i tako izgubi na autentičnosti i humanizaciji sadržaja, zaboravljajući da taj tekst ipak na kraju treba da pročita ljudsko biće. Zato je preporuka da se copywriter usmeri na stvaranje kvalitetnog sadržaja koji će zainteresovati čitaoce i koji će njegove kolege, ali i klijenti, želeti da lajkuju i podele sa ljudima, a da količina ključnih reči bude umerena i ne utiče na ton i karakteristike samog teksta.

copywriting team

Za kraj…

Sve što ste pročitali u ovom tekstu, možete posmatrati kao savet i na vama je da li ćete taj savet da iskoristite. Kao što ste imali priliku da saznate, copywriting je takvo zanimanje gde kreativnost copywriter-a može da prevaziđe neke ustaljene okvire samog poslovanja. Najbitnije od svega je da budete dobro organizovani, da se uvek držite istine i proverenih informacija, kako niko ne bi mogao da opovrgne vaš rad, kao i jasnoće i direktnosti prilikom obraćanja, kako bi oni koji čitaju vaše tekstove znali tačno šta ste želeli da kažete. Sve ostalo je na vama, jednostavno budite svoji i najbitnije od svega, nemojte preterati u želji da budete drugačiji od ostalih, jer ako počnemo da menjamo sebe u tom pravcu, postajemo drugačiji, ali na pogrešan način i tako zapravo postajemo isti ti od kakvih smo želeli da se razlikujemo.

Autor: Aleksandar Mišljijević