SPRINT 2 DATA SCIENCE KAMP

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na Sprint2DataScience kamp, prvi sveobuhvatni kurs iz Data Science oblasti za IT profesionalnce! U saradnji sa InfostudHUB-om i Infostudom, ovaj kamp sa preko 50 časova predavanja o Data Science (DS u nastavku) će vas osposobiti za pronalaženje novog DS posla, kao i za pokretanje novih DS poslova u sopstvenoj organizaciji. Više o njima pogledajte na zvaničnom veb sajtu kampa.

sprint2ds

O kursu

Preko 50 časova predavanja i žive python demonstracije pokrivaju sve ključne data science i machine learning oblasti. Veliki broj vežbi i projekata koji preslikavaju data science probleme i procese iz stvarog iskustva. Problemi su potpuno isti onima za koje postoji interes na tržištu i potražnja za poslovima.

Možete da postavite pitanje ili podelite ili pronađete resurse u svako doba putem SLACK kanala dostupnog svim studentima i predavačima. 1-na-1 mentorstvo sa profesionalcima iz oblasti. Video snimci svih predavanja, walktrhought kroz Jupyter notebooks sa primerima i rešenje zadaka su potpuno dostupni za oflajn upotrebu.

sprint2ds 2

Predavači

Ilija Subašić – Edukator, doktorat iz informatike sa Univerziteta u Luvenu, Belgija, na temama obrada prirodnog teksta. Preko 10 godina svakodnevnog rada na data science problemima u realnim sistemima. Oblasti intersovanja obrada prirodnog jezika (NLP), pretraživnje dokumenta, social media mining. Iskustvo u nekim od najboljih londonskih startup kompanija, i predavač na nekoliko data science kampova.

Vladimir Matić – Master sa ETF-a u Beogradu i doktorat sa Univeziteta u Luvenu na temama upotrebe machine learning algoritama u medicinske svrhe. Razvoj matematičkih algoritama koji bi automatizovali interpretaciju signala elektroencefalograma kod novorođenih beba (neoguard.net). Sfera njegove naučne eksertize su mašinsko učenje-veštačka inteligencija, digitalna obrada (biomedicinskih) signala i automatika. Vodi data science tim na Singidum univerzitetu i uređuje sajt datahacker.rs/.

Nebojša Gvozdenović – Profesor, enterpreneur, matematičar. Doktorat sa Univerziteta u Amsterdamu na temama matematičke optimizacije. Interes optimizacija u problemima logistike i saobraćaja. Vlasnik Infora research group, CTO OneTraffic, profesor Univerziteta u Novom Sadu. Rad na optimizaciji ogromnih saobraćajnih i logistilkih sistema NIS, MK Grupa, Mercata.

Sten Govaerts – Data scientist, doktorat sa Univerziteta u Luvenu na temama vizualizacije podataka, sistema za preporučivanje i semantičkog weba. Preko 15 godina praktičnog iskustava u izgradnji data science sistema, sa najviše akcenta na sistemima za preporučivanje (recommender systems). Poseban interes ka spoju data science i HCI (human computer interaction) tehnologija.

sprint2ds 1

Cena i vreme održavanja kampa

Cena Sprint2DS Kampa je 980 EUR (u cenu je uračunato osveženje, hrana tokom kursa + sertifikat). Kamp će trajati 7 vikenda, od 03. novembra do 15. decembra (subota i nedelja). Sprint2DataScience kamp će se održati u prostorijama InfostudHUB-a na adresi KORZO 1, SUBOTICA. Kamp se organizuje od strane InfostudHUB-a uz podršku Infostud Grupe radi podsticanja učenja DataScience-a i jačanja te zajednice u Srbiji i Subotici.  Polaznici obezbeđuju smeštaj sami, ali po potrebi InfostudHUB može pomoći oko izbora i rezervacije smeštaja (na upit polaznika). Prijave za kamp će se vršiti do kraja oktobra i možete se prijaviti preko google forme.