SAVE IDEAS: INOVATIVNI NAČIN ČUVANJA INTELEKTUALNE SVOJINE

Predstavljamo vam jedan od načina čuvanja intelektualne svojine koji se pokazao veoma uspešnim – Save Ideas platforma. Ona omogućava ljudima sa kreativnim idejama da registruju i zaštite svoju ideju.

Kako ona funkcioniše?

Kreativci otvaraju nalog na Save Ideas platformi i postavljaju svoju ideju, dobiju Time certificate koji pokazuje tačan datum i vreme registracije i samim tim im se otvara mogućnost da svoju ideju javno prikažu velikom broju potencijalnih investiora, partnera i saradnika kako bi oni stekli uvid u tu ideju.

save ideas 1

 

Zašto baš Save Ideas?

Postavljanjem ideja na ovu platformu, uspostavljate komunikaciju sa stejkholderima, potencijalnim investitorima i saradnicima. Dobijate mogućnost razvijanja te ideje do najvišeg nivoa, kao i pomoć od strane vaših budućih saradnika ili partnera.

Save Ideas platforma je otvorena za sve zainteresovane koji imaju neku ideju, a kojoj predstoji uspešna realizacija. I ono što je vrlo privlačno kod ove platforme jeste to što je besplatna registracija i prijava!

Kako se biraju najbolje ideje?

Save Ideas je kreirao na svojoj platformi SIP coin – vrstu novčića koje će korisnici ove platforme osvojiti na osnovu broja “like-ova” za njihovu ideju. 80% prikupljenih sredstava će se upotrebiti za osnivanje Globalnog fonda, čija sredstva će se koristiti za ulaganje u ideje sa najvišim društvenim uticajem i brojem lajkova koji su registrovani na platformi.

save ideas 2

Šta jos obuhvata Save Ideas platforma?

Time Certificate, koji predstavlja dokaz o tačnom vremenu i datumu nastanka neke ideje, to je takođe dokaz o vlasništvu i zaštiti intelektualne svojine i izdaje se prilikom registracije korisnika.

Blockchain tehnologija predstavlja jednostavnu digitalnu platformu za beleženje i verifikovanje transakcija, tako da ih drugi ljudi ne mogu obrisati, ali svima su dostupne. (Gizmodo)

Blockchain je privlačno rešenje ukoliko postoji  potreba da baza podataka bude decentralizovana. Kompanije teže da postignu veću bezbednost i sigurnost podataka, a trenutne baze podataka u poslovanju su neefikasne, skupe i podložne hakerskim napadima.

Primenom blockchain tehnologije sistem pravi manje greškaka. Raspodeljena mreža ne može biti hakovana, manipulisana ili podložna napadu, jer je tehnologija  dizajnirana da obezbedi sigurne i pouzdane transakcije.

Autor: Jovana Donić