OBJAVA TENDERA – PRAG

Datum objavljivanja tendera: 30.01.2019.

ID projekta: HUSRB/1602/41/0158
Naziv projekta: Prekogranična platforma za transfer znanja i tehnologija za podršku
mladim istraživačima i inovativnim malim i srednjim preduzećima i za kataliziranje
njihovog poslovanja-akademske zajednice
Korisnik odgovoran za tender: Poslovni inkubator Novi Sad
Predmet tendera: TROŠKOVI ORGANIZACIJE I SPROVOĐENJA TRENINGA ZA UČESNIKE
START UP TAKMIČENJA I TRENINGA IZ OBLASTI INOVACIONOG MENADŽMENTA I
UNAPREĐENJA POSLOVANJA
Vrsta postupka: pojednostavljena tenderska procedura
Tenderska dokumentacija je dostupna putem e-maila na e-mail adresu: office@inkubator.biz
Rok za podnošenje ponuda: 7. februar 2019. godine