Konkurs

PRIJAVA

Konkurs za ulazak firmi u Poslovni Inkubator Novi Sad je stalno otvoren.Četiri puta godišnje se organizuju Stručne komisije koje ocenjuju prijave koje su pristigle do tada i vrši prijem novih stanara. Termini u kojima se organizuju komisije su:

15. mart
15. jun
15. septembar
15. decembar

Svi mogu da postanu stanari našeg inkubatora, ili preciznije, to mogu biti:

 • Fizička lica
 • Privatni preduzetnici, koji su registrovani u periodu ne dužem od godinu dana u odnosu na datum podnošenja prijave na konkurs.
 • Pravna lica koja su osnovana u periodu ne dužem od godinu dana u odnosu na datum prijave na konkurs
 • Pre nego što zvanično postanete stanar Poslovnog Inkubatora Novi Sad možete da koristite period predinkubacije, a kada Stručna komisija odobri vašu prijavu za ulazak u inkubator počinje period inkubacije.

Formular za prijavu

PREDINKUBACIJA

Evo šta treba da uradite ako želite da se prijavite za svoje mesto u naem inkubatoru:

 • Popunite prijavu na našem vebsajtu, a nakon toga ćete dobiti svoj formular za pripremu.
 • Popunite i pošaljite radnu verziju formulara za pripremu.
 • Obezbedićemo vam sastanak sa našim stručnim konsultantima u cilju poboljšanja radne verzije formulara za pripremu.
 • Imaćete na raspolaganju dodane 2 nedelje da finalizujete formular za pripremu.
 • Na kraju ćete nam poslati finalni formular za pripremu.
 • U jednom od četiri navedena termina ćete predstaviti svoju poslovnu ideju (koja je razradena u formularu za pripremu) pred našom Strucnom
 • komisijom.
 • Stručna komisija donosi odluku o vašem prijemu u POslovni Inkubator Novi Sad

Na svakih 6 meseci stanari vrše prezentaciju napretka u razvoju svoje ideje/firme pred Stručnom komisijom. Ako prezentacija bude ocenjena kao uspešna produžuje se naš ugovor i nastavljate sa korišćenjem usluga inkubatora.

Formular za prijavu

Inkubacija

Nakon uspešno zavrene predinkubacije i prijema u naš Poslovni Inkubator sledi period inkubacije. Stanarima će tokom inkubacije dobiti pomoć sa ciljem da razviju svoju poslovnu ideju u odličan biznis.

Formular za prijavu