RAD NA DALJINU: KOLIKO JE EFIKASNO ZA STARTAPE?

Tehnološki napredak, odnosno informacione tehnologije imaju sve veću primenu u svakodnevnom poslovanju, pa je tako rad na daljinu postao nova norma za mnoga preduzeća. Kako to funkcioniše sa startapima? Kako je pandemija uticala na novonastale kompanije i kako za njih izgleda rad u budućnosti?

Prelazak na rad na daljinu je imao veliki uticaj na startape, menjajući način na koji pristupaju zapošljavanju, izgradnji tima i opštoj kulturi kompanije. U ovom tekstu ćemo videti koji su to benefiti, a koji izazovi koje rad na daljinu donosi za startape i šta oni mogu da urade da se prilagode i napreduju u ovom novom načinu poslovanja.

Uspon rada na daljinu u startap svetu

Pre nekoliko godina, većina poslodavaca bi odbila ideju da zaposleni redovno rade na daljinu. Razlog za to je uglavnom gubitak produktivnosti. Porast rada na daljinu za startape podstakla je pandemija virusa COVID – 19. Poznato je sa kakvim merama i blokadama je svet bio suočen, pa su tako i kompanije svih veličina bile prinuđene da usvoje rad na daljinu kako bi nastavile poslovanje. Prodoscore je  izvestio da je produktivnost radnika na daljinu porasla za 47%  tokom zatvaranja u martu i aprilu 2020. godine, otkrivši da je došlo do porasta komunikacionih aktivnosti poput slanja e-pošte (porast za 57%), telefoniranja (porast za 230%) i razmene poruka (porast za 9%).

Za startape ova promena je predstavljala skup izazova i mogućnosti. Mnoge kompanije su ovaj način rada prihvatile kao dugoročno rešenje zbog veće fleksibilnosti.

startape

Benefiti rada na daljinu za startape

Pokazalo se da rad na daljinu ima dosta benefita, zbog kojih mnogima odgovara ovaj način rada. Neki od njih su:

Fleksibilno radno vreme

Rad na daljinu omogućava zaposlenima da biraju svoje radno vreme na osnovu ličnih preferencija i obaveza, odnosno dobijaju više slobode da kreiraju sopstveni raspored. Ova fleksibilnost im omogućava da bolje upravljaju svojim vremenom, da prilagode svoje lične obaveze i da održavaju zdravu ravnotežu između posla i privatnog života. Pored toga, oni mogu da biraju i mesto na kom se najprijatnije osećaju dok rade, što pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih.

Niži troškovi

Rad na daljinu ne samo da nudi veću fleksibilnost već donosi i značajne uštede u troškovima za početnike. Ovakav način rada predstavlja obostranu dobit. Samim tim što se ne koristi kancelarijski prostor ne postoje ni troškovi iznajmljivanja, kao ni režijski troškovi, a samim tim nema potrebe ni za putnim troškovima. Ušteda na ovim poljima može da doprinese ulaganju u oblastima koje su ključne za rast i razvoj startapa.

Dosezanje do većeg broja talentovanih ljudi

Zapošljavanje na daljinu omogućava startap kompanijama da dopru do ljudi koji su im potrebni iz različitih krajeva sveta, bez obzira na geografsku udaljenost. Na taj način članovi tima mogu biti iz različitih sredina i sa različitim iskustvom, što pomaže pri rešavanju problema i stvaranju novih ideja.

Povećanje produktivnosti

Rad na daljinu može dovesti do poboljšanja produktivnosti i balansa između posla i privatnog života. To je posebno značajno za startape kojima je cilj da maksimalno iskoriste svoje ograničene resurse. Mnogi zaposleni koji rade van kancelarije imaju povećanu produktivnost zbog manje ometanja i lično prilagođenog radnog okruženja. Korisno je što u slučaju rada na daljinu, nakon online sastanaka, možete da počnete da radite odmah po završetku, dok u fizičkom prostoru kolege mogu da vam skrenu pažnju ili vam je kancelarija prilično udaljena od sale za sastanke.

Izazovi rada na daljinu za startape

Pored benefita koje imaju startapi prilikom rada na daljinu, postoje i izazovi sa kojima se suočavaju. Neki od njih su:

Otežana komunikacija

Smanjena neverbalna komunikacija i potencijalni tehnički problemi mogu dovesti do nesporazuma i nejasno iskomuniciranih zahteva, što može predstavljati veliki problem. Jedan od glavnih izvora sukoba u udaljenom timu je dvosmislenost. Kada članovi tima nisu dobro razumeli šta se od njih očekuje, mogu se osećati zbunjeno ili demotivisano. Bitno je da svi razumeju svrhu, obim i rezultate projekta, kao i svoje individualne i kolektivne zadatke, rokove i očekivanja.  Bez direktne interakcije licem u lice, može biti izazovno steći poverenje između članova tima i izgraditi odnose među članovima koji su geografski udaljeni. Takođe, poteškoće se mogu javiti i kod rešavanja problema. Kada se zaposleni suoče sa složenim problemima ili izazovima, boravak u istom fizičkom prostoru može olakšati brže i efikasnije rešavanje problema. Zajedničko analiziranje, diskusije na tabli ili improvizovani sastanci mogu dovesti do inovativnih rešenja, koja je teže postići na daljinu.

Otežano zadržavanje zaposlenih

Zadržavanje zaposlenih može biti izazovno za startape koji rade na daljinu. Nekada može biti teško pružiti isti nivo podrške radnicima koji su van kancelarije, u odnosu na onaj nivo koji je inače prisutan u tradicionalnom kancelarijskom okruženju. Radnici na daljinu se mogu osećati izolovano i nepovezano sa kulturom kompanije. Startap kompanije moraju da pruže udaljenim radnicima mogućnosti za profesionalni razvoj, kao i virtuelne aktivnosti izgradnje tima. Bitno je da startapi stvore pozitivno radno okruženje, kako bi produktivnost tima bila na što većem nivou.

Motivacija

Jedan od izazova sa kojim se suoče startapi koji rade na daljinu je teško održavanje motivacije. Pošto nema aktivnog nadzora i ostale kolege ne rade oko vas, može biti teško ostati motivisan i ispuniti sve svoje zadatke i ciljeve. Radnici na daljinu često mogu biti opušteni i odlagati svoje obaveze, te kada se to desi, ne odražava se dobro na njihov profesionalni život.

Ključ za uspešnu komunikaciju sa remote timom

Već smo napomenuli da je komunikacija sa remote timom od izuzetnog značaja za startape i njihov dalji napredak i izvršenje zadataka. Jedan od prvih koraka za dobru komunikaciju na daljinu je odabir pravih alata za posao. Dostupne su mnoge opcije, kao što su: e-pošta, telefon, video konferencije, poruke i softver za upravljanje projektima. Jedan od načina za bolju komunikaciju jesu video sastanci Zoom, Google meet…), koji predstavljaju ključni alat za uspešnu komunikaciju. Na taj način članovi tima i vide i čuju jedni druge što doprinosi njihovom boljem razumevanju i izgradnji poverenja koje je potrebno za dalji rad. 

Takođe, potrebno je jasno i precizno definisati zadatke, odrediti šta treba da se uradi i tačno definisati kada je dati zadatak gotov. Neke od platformi koje mogu biti korisne za raspodelu i praćenje zadataka su ClickUp, Todoist, Trello… Za uspešnu komunikaciju bitno je da nadređeni pokažu i empatiju prema zaposlenima, pogotovo kod organizacija koje su nove u svetu rada na daljinu. Neizbežno je da će postojati i neke greške, kao i da je potrebno vreme da se prihvate i nauče sve nove tehnologije. U svakom slučaju, važno je biti u koraku sa tehnologijama, radi opstanka na tržistu.

Budućnost rada na daljinu za startape

Nesumnjivo da će trend rada na daljinu nastaviti da se razvija, tako da će ovaj fleksibilni poslovni model sve više biti zastupljen. Tehnološki napredak kao što je AI može da igra glavnu ulogu kod ovakvog načina rada. Jedna od najznačajnijih prednosti AI u radu na daljinu je njena sposobnost da automatizuje rutinske zadatke. Alati sa veštačkom inteligencijom mogu da se bave zadacima koji se ponavljaju kao što su unos podataka, zakazivanje i odgovori e-poštom, što bi oslobodilo vreme radnicima da se fokusiraju na složenije i kreativnije zadatke. Veštačka inteligencija može da automatizuje rutinske zadatke, ali važno je zapamtiti da ne može da zameni ljudsku kreativnost, kritičko razmišljanje i emocionalnu inteligenciju.

AI alati prikupljaju ogromne količine podataka o našim radnim navikama i obrascima. Bez odgovarajućih mera zaštite, ovi podaci bi mogli biti zloupotrebljeni, što bi dovelo do zabrinutosti za privatnost. Za startape je ključno da imaju čvrste politike zaštite podataka kako bi osigurali privatnost svojih radnika. Budućnost rada na daljinu startapa će biti oblikovana ne samo AI i tehnologijom, već i načinom na koji zaposleni izaberu da koriste ove alate za stvaranje boljeg radnog okruženja.

Zaključak

Rad na daljinu je efikasan, ali se mora pravilno primeniti i možda ne odgovara svakom preduzeću ili zaposlenom. Pored svih prednosti i mana, startapi na osnovu svojih resursa, mogućnosti i daljeg plana razvoja planiraju i način rada – da li će tim funkcionisati na daljinu ili uživo. Ova odluka može biti ključna za efikasnost tima i ostvarenje poslovnih ciljeva.

O ostalim temama vezanim za poslovanje možete se informisati na našem blogu, a takođe i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i Linkedin.

Autor: Dajana Đukanović