Koraci procesa diferenciranja i pozicioniranja

Koraci procesa diferenciranja i pozicioniranja

Proces diferenciranja i pozicioniranja sastoji se iz tri koraka.