Odakle dolaze ideje?

Da li možemo da damo pravi odgovor na pitanje odakle dolaze ideje? Odgovor na ovo pitanje je jednostavan, ideje su u nama i svuda oko nas, samo je potrebno znati kako ih prepoznati. Upravo na ovu temu govori kroz svoje knjige i predavanja Tina Seeling (Executive director of theStanford Technology Ventures Program in the Department of Management Science and Engineering).

Ljudi za sebe najčešće kažu da nisu kreativni, ali to je pogrešan način razmišljanja. Svako u sebi poseduje kreativnost i ideje. Da bismo postali svesni svoje kreativnosti ponekad je prema rečima Tine Selling potrebno da se vratimo u period detinjstva i podsetimo se kako smo tada istraživali i stvarali. Deca su pravi primer građenja kreativnih i novih ideja jer za njih nema granica. Tokom odrastanja u životu počinju druge stvari da uzimaju primat nad idejama i inovativnošću i tada je kreatvnost ostavljena po strani. Tina Seeling govori upravo o tome na koji način možemo probuditi izgubljenu ili zaboravljenu kreativnost i inovativnost. Ona izdvaja šest faktora koje naziva “Inovacionom motorom” i deli ih na unutrašnje i spoljašnje.
ideje 1 koje svi poseduju ali ih ne koriste. Kao rešavanje zadataka iz matematike, znate osnovu ali su vam potrebni različiti pristupi da bi došli do određenog rešenja. Ono što podstiče našu maštu su vicevi, oni nas usmeravaju da razmišljamo na drugi način, jer je odgovor na ispričanu šalu van standarnog načina razmišljanja i razvija našu kreativnost izlazeći iz standardnih okvira. Pitanja kod kojih ne postoji jedan tačan odgovor već nekoliko, idealni su za podsticanje kreativnosti.

Znanje je alat kojim pokrećemo maštu. Da bismo iskoristili znanje koje posedujemo u rešavanju problema koji su pred nama, treba da obratimo pažnju na stvari koje nas okružuju i da ih posmatramo iz različitih perspektiva, jer se rešenje zadatka ili problema krije upravo tu u nekoj od njih.

Stav je iskra koje pokreće i objedinjuje znanje i maštu. Ako ne postoji motivacija, borbenost i stav u pristupu rešavanja problema, onda je mala šansa da će problem biti rešen. Negativan stav je ono što ograničava. Inovativni i kreativni ljudi pronalaze iznenađujuća rešenja i odgovore na pitanja, jer stvari posmatraju iz različitih uglova i van standardnih okvira, uz optimizam i energičnost. Ne staju kada se pojavi problem oni rade na rešenju.

Spoljašnji faktori (sve što je oko nas):

Okruženje čine ljudi sa kojima svakodnevno sarađujemo, radno okruženje u kome obavljamo radne zadatke, pravila koja postoje i dr. resursi. Kada govorimo o resursima prva asocijacija nam je najčešće novac, ali on je samo jedan od brojnih resursa koje imamo, ljudi oko nas koji nas inspirišu i podržavaju su takođe resurs. Sve što nas okružuje je potencijalni resurs samo to treba da prepoznamo.

Kultura određuje našu kreativnost, što je ona u okviru komapanije/društva otvorenija to su ljudi spremniji da izraze svoju kreativnost i inovativnost. Ona predstavlja muziku u pozadini svake kompanije, tima, porodice.

Svi faktori “Inovacionog motora” su međusobno povezani i funkcionišu kao celina.

Okruženje i mašta – naše okruženje je građeno kao produkt naše mašte. Ono što zamislimo možemo i da napravimo, a način na koji nešto gradimo direktno je povezan sa načinom na koji razmišljamo, živimo i ponašamo se.

Znanje i resursi – što smo obrazovaniji i posedujemo više znanja to nam je dostupniji veći broj resursa koji možemo da iskoristimo. Ako znamo da pecamo upecaćemo više ribe, a ako posedujemo znanje o ribolovu i uzgoju riba imaćemo veći i kvalitetniji uzgoj i bolji ulov.

Stav i kultura – kultura utiče na način na koji razmišljamo. Ako ste na rukovodećoj poziciji možete raditi na poboljšaju radnog okruženja ili organizacione kulture u kompaniji. Kao pojedinac radite na sebi, širenju svog znanja i koristite maštu i kreativnost kao pristup rešavanju problema. Inovacioni motor nas uči da razmišljamo na koji način možemo iskoristiti stvari koje nam više nisu potrebne, da od njih napravimo nešto novo a da se pri tome i igramo. Nije bitno odakle ćete početi jer svako poseduje ključ inovacionog motora, samo je na vama kada ćete ga pokrenuti.