Neophodni marketing kanali za 2024. godinu

Zašto je od suštinskog značaja da se razume vrednost koju svi marketing kanali mogu da pruže? Izbor marketing kanala stalno raste, a u današnjem promenljivom okruženju, marketarima je veliki izazov  određivanje u koju platformu (ili platforme) treba da investiraju. Ukoliko vas zanima na koje kanale je preporučeno da se fokusirate ove godine – pronaći ćete te informacije u nastavku ovog blog teksta.

Šta se podrazumeva pod terminom marketing kanali?

Marketing kanali uključuju prodaju proizvoda ili usluga putem Interneta, te marketarima pružaju mogućnost da dosegnu globalnu publiku, ostvare direktnu interakciju sa potrošačima i optimizuju svoje poslovanje kroz analizu podataka o ponašanju potrošača. Ovi kanali su postali ključni deo savremenih strategija prodaje i marketinga.

Postoji više različitih vrsta marketing kanala, a neki od ključnih pojmova koji se povezuju sa ovim terminom uključuju: vlastite Web stranice i online prodaja na istim, društvene mreže, agregatore (olakšavaju korisnicima pronalaženje i upoređivanje informacija o proizvodima ili uslugama bez potrebe da posete više različitih sajtova, npr. Amazon, Booking…) i afilijete (promovišu proizvode ili usluge trgovca i zarađuju proviziju na osnovu performansi, kao što su prodaje, klikovi ili drugi definisani ciljevi), kao i mnoge druge o kojima ćemo kasnije govoriti.

Interesantno je napomenuti i tehnologije koje se mogu implementirati u određenim kanalima, koje su tek u razvoju, ali u određenoj meri već utiču na postojeće platforme. Reč je o virtuelnoj stvarnosti (VR) i proširenoj stvarnosti (AR), gde se potrošačima poboljšava iskustvo kroz brojne mogućnosti, npr. virtuelno isprobavanje odeće, komuniciranje sa virtuelnim asistentom i slično.

marketing kanali

Koji marketing kanali su ključ uspeha i zašto?

Rezultati istraživanja koje je sproveo HubSpot navode sledeće marketing kanale kao nezaobilazne alate prilikom povećavanja dosega i prihoda:

Društvene mreže i e-mail

Prema podacima iz prehodne godine, na svetu ima oko 5 milijardi aktivnih korisnika društvenih mreža. Sa tačke marketinga, najvažnije su Facebook, Instagram i YouTube, dok je e-mail još jedan marketing kanal sličnih karakteristika tj. prednosti. Velika prisutnost korisnika je bitna prednost ovih kanala, jer omogućava veći doseg do kupaca, kao i direktno obraćanje, gde se efikasno šire mnoge informacije. Pored toga, zahvaljujući razvoju ovih platformi, prikupljanje podataka, merenje rezultata i analiza su postali jednostavniji. Segmentacija i targetiranje tržišta je, takođe, bitna prednost, gde brendovi imaju priliku da prilagođavaju svoje marketinške poruke. 

Međutim, kada je u pitanju e-mail, važno je održavati komunikaciju sa potrošačima na nivou pri kom neće poželeti da odustanu od pretplate ili daljih kupovina, ukoliko preterate sa porukama. Na osnovu dobijene analitike, moguće je napraviti digitalni plan koji neće škoditi vašim marketing ciljevima.

Kada govorimo striktno o društvenim mrežama, format koji se trenutno najviše preporučuje svim industrijama i tržištima je video format. Sa aspekta marketinga, sadržaj kratke forme jednako koriste B2B i B2C trgovci. U doba TikTok-a, algoritam mnogih platformi društvenih medija podstiče kreiranje video sadržaja kratkog formata, jer gledaoci tako duže ostaju u aplikaciji. Video pospešuje konverziju, povraćaj ulaganja (ROI), kao i komunikaciju sa potencijalnim i trenutnim potrošačima.

Web-sajt

Ovaj kanal omogućava uspostavljanje prisustva na Internetu i izgradnju vidljivosti, gde potrošači mogu pronaći sve potrebne informacije o brendu i tome što se nudi, te ostavariti određeni vid komunikacije ostavljajući svoja iskustva i komentare. Važan deo Web-sajta je upravo blog, koji doprinosi korisnosti ovog kanala. Prednosti koje blog nosi su pre svega unapređenje vidljivosti, mogućnost deljenja stručnih saveta, pomoći, privlačenje nove publike, ali i građenje odnosa sa već postojećim kupcima, zatim poboljšanje SEO (Search Engine Optimisation) performanse brenda.

SEO predstavlja proces maksimiziranja broja poseta Web-sajtu osiguravanjem da isti bude u skladu sa zahtevima pretraživača. Ako uspešno optimizujete svoj Web sadržaj, pozicioniraćete vaš brend kao autoritet u vašoj industriji, što će vam na kraju pomoći da povećate promet i stopu konverzije. Važno je napomenuti da SEO nije vezan samo za optimizaciju Web-sajta, već sav vaš sadržaj treba da bude optimizovan za pretraživač. To uključuje vaše YouTube kanale, Google profil, epizode ​​podkasta, slike i video koje treba optimizovati korišćenjem ciljanih ključnih reči. Detaljnije o prvim koracima SEO procesa, možete pročitati ovde.

Podcast marketing

Nešto što se u poslednje dve godine na tržištu pokazalo kao veoma bitan marketing kanal je podcast. Audio sadržaj je postao veoma tražen, jer omogućava ljudima da pasivno slušaju sadržaj dok obavljaju druge stvari. Iako može delovati kao manje efektan način, ljudski mozak najbolje odgovara na upečatljivu priču, koja upravo na ovaj način može biti preneta, a ujedno se stvara personalniji utisak o brendu. Podcasti omogućavaju i fleksibilnost u kreiranju različitih formata sadržaja. To mogu biti intervjui, panel diskusije, monolozi ili razne kombinacije, što omogućava brendovima da prilagode svoj sadržaj različitim preferencama i interesima publike.

Interesantno je da prema HubSpot istraživanjima samo jedan u tri marketara navodi da koristi podcast ili drugi audio sadržaj u svojim strategijama, ali od onih koji to rade, više od polovine kaže da je to najuticajniji medijski format koji koriste.

Influenser marketing

Nedavno je Search Engine Journal utvrdio da je čak 86% B2B brendova najveći uspeh postigao uz influenser marketing. Budući da su influenseri percipirani kao iskreni ljudi koji dele interese vaših kupaca, te koji približavaju vaš brend i čine ga ličnijim, veća je verovatnoća da će im kupci verovati u suprotnosti sa online reklamom samog brenda. U doba tehnologije, influenseri bi mogli biti moderna verzija tradicionalnog marketinga od usta do usta.

Od izuzetne važnosti je izabrati adekvatnog influensera kada je reč o B2B prodaji, stoga je na osnovu Search Engine Journal istraživanja neophodno obratiti pažnju na sledeće karakteristike:

  • Relevantnost publike (98%)
  • Publika ih vidi kao pouzdane (87%)
  • Stručnost za predmet (78%)
  • Vrednosti su u skladu sa brendom (69%)
  • Objavljivanje na najmanje dve platforme (65%)
  • Sposobnost i kreativnost u kreiranju sadržaja (54%)

Omnikanal marketing

U današnjem marketing ekosistemu, rad sa samo jednim marketinškim kanalom ili implementiranje samo jedne marketing strategije jednostavno ne funkcioniše. Zato većina marketara plasira svoj sadržaj na najmanje tri kanala. Ovaj raznovrsni pristup pomaže timovima da ostanu agilni, da se prilagode novim prilikama i procene kada određene platforme postanu prezasićene. Ključna karakteristika omnikanala je prenamena sadržaja: umesto kreiranja prilagođenog sadržaja za svaku platformu od nule, 82% marketera društvenih medija se u HubSpot anketi izjasnila da isti ili sličan sadržaj namenjuje za više kanala. Tako je omogućeno da obezbedite kontinuitet razmene poruka o brendu, dok istovremeno smanjujete posao angažovanja na marketing kanalima.

marketing kanali

Za kraj…

Izbor određenih marketing kanala zavisi od vrste proizvoda, ciljne publike, geografskih faktora, troškova distribucije i drugih faktora. Efikasno upravljanje marketing kanalima ključno je za postizanje uspešne distribucije proizvoda na tržištu.

O ostalim temama vezanim za poslovanje možete se informisati na našem blogu, a takođe i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i Linkedin.

Autor: Renata Ivić