MobiliseSME: Program koji pruža priliku za uspostavljanje međunarodne saradnje

MobiliseSME je program koji za cilj ima pružanje prilike malim i srednjim predzećima da uspostave kontakte kako bi poboljšali međunarodne kompetencije i putem ovakve razmene omogućili svojim zaposlenima razvoj novih veština. 

Upravo u ovom programu, Luciana Tanase iz Rumunije i Elio Laureano iz Irske uvideli su priliku za uspostavljanje saradnje i unapređenje dosadašnjeg poslovanja. Šta su sve Luciana i Elio uradili do sada i kako napreduje njihova saradnja u okviru programa MobiliseSME, možete saznati u nastavku.

MOBILISESME
ELIO I LUCIANA

Ko su učesnici programa MobiliseSME?

Luciana Tanase je osnivač i direktor kompanije I-LO Fashion iz Rumunije koja je nastala iz želje za kreirnjem unikatnih i personalizovanih odevnih predmeta za žene. Trenutno I-LO Fashion posluje kao online prodavnica. Programu MobiliseSME, I-LO Fashion se pridružio u ulozi kompanije koja šalje svog zaposlenog na program (Sending Company).

Elio Celso Laureano Galvez je direktor u Relentless Enterprise Limited, konsultantskom preduzeću osnovanom 2020. godine koje pruža usluge u oblasti poslovnog konsaltinga, marketinga, internacionalizacije, digitalizacije, prava i finansija. U programu MobiliseSME, Relentless Enterprise Limited učestvuje u svojstvu kompanije domaćina (Host Company).

MOBILISESME DUBLIN

Koje ciljeve učesnici teže da ostvare kroz MobiliseSME?

Učešćem u programu MobiliseSME, Luciana i Elio žele da razmene znanja, upoznaju se sa novim tržištem i uspostave kontakte sa potencijalnim partnerima. U programu MobiliseSME, Luciana Tanase uvidela je priliku da se upozna sa tržištem i načinom funkcionisanja tekstilne industrije u Irskoj. Pored toga planira da pomoću svog domaćina i kontakata koje poseduje pronađe partnere koji posluju u tekstilnoj industriji sa kojima bi mogla da sklopi saradnju i proširi svoje poslovanje na Irsko tržište. Sa druge strane, Lucianin domaćin Elio ima za cilj da se bolje upozna sa poslovanjem preduzeća iz Rumunije i identifikuje prostor za razvoj usluga i pronalaženje novih klijenata.

Najvažnije aktivnosti

Saradnja između I-LO Fashion i Relentless Enterprise Limited počela je početkom aprila 2022. godine u Dablinu. Do sada su Luciana i Elio bili usresređeni na analizu poslovanja, identifikovanje prednosti i nedostataka i fokusirani na pripremu plana za istraživaje tržišta.  Ono što ih očekuje narednim mesecima saradnje u okviru programa MobiliseSME jeste analiza konkurenata i identifikovanje događaje u okviru kojih mogu stupiti u kontakt sa potenicijalnim partnerima sa kojima bi mogli sklopiti saradnju u budućnosti.

Ukoliko i vi, poput Luciane i Elia želite da pronađete međunarodne partnere u inostranstvu i internacionalizujete svoje poslovanje, nemojte čekati.

Prijavite se za MobiliseSME!

Mi ćemo vas redovno obaveštavati o ovakvim događajima, ali i o mnogim drugim aktivnostima, zato nas pratite na našem Blogu i društvenim mrežama Facebook , Linkedin i Instagram.

Autor: Nataša Kovačević