Program razmene za mala i srednja preduzeća Mobilise SME

Mobilise SME – Mobility Exchange programme for SME staff  je program koji za cilj ima pružanje prilike malim i srednjim predzećima da uspostave kontakte kako bi poboljšali međunarodne kompetencije i putem ovakve razmene omogućili svojim zaposlenima razvoj novih veština. 

Realizacija ovog projekta finansirana je od strane Evropske komisije i predvođeno je sprovođenje aktivnosti projekta u periodu dve godine, odnosno od septembra 2020. do septembra 2022. 

Poslovni Inkubator Novi Sad, zajedno sa još 11 partnera koji dolaze iz Belgije, Španije, Irske, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Italije, Austrije, Grčke, Francuske i Crna Gore član je konzorcijuma koji vodi Španska privredna komora u Belgiji i Luksemburgu (CAMARABELUKS). 

Usled trenutne situacije prouzrokovane pandemijom koja je pogodila ceo svet, kick off sastanak je održan online 05. Oktorbra 2020 godine. 

Mobilise SME

Šta donosi ovaj projekat?

Mobilise SME pruža izuzetnu priliku za saradnju i namenjen zaposlenima, menadžerima, vlasnicima malih ili srednjih preduzeća.

U pitanju je program razmene koji malim i srednjim preduzećima daje mogućnost za:

 1. Razvoj veština i kapaciteta u kompanijama domaćinima,
 2. Pristup novim znanjima, 
 3. Unapređenje poslovanja,
 4. Međunarodnu poslovnu saradnju.

Ko sve može da se prijavi?

Mala i srednja preduzeća

Mala i srednja preduzeća koja žele da učestvuju moraju ispunjavati određene geografske kriterijume. Biće razmatrani kandidati sa preduzećima osnovanim i registrovanim u sledećim zemljama:

 1. Drzave članice EU,
 2. Irska i Norveška u skladu sa EEA sporazumom,
 3. Republika Srbija, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Turska. 

Jednočlanim (samostalnim) preduzećima dozvoljeno je učešće ukoliko su registrovani kao pravno lice i imaju PIB (poreski identifikacioni broj).

Ostali profili poput samozaposlenih, freelancera i onih koji pripadaju skupu slobodnih profesija poput advokata, javnih beležnika, računovođa, revizora, lekara, farmaceuta, psihologa…takođe se smatraju podobnim ukoliko ispunjavaju kriterijume da su registrovani kao pravno lice tj. da imaju poreski identifikacioni broj. Ostali oblici samozapošljavanja su isključeni.

Veće kompanije mogu učestvovati, ali samo u ulozi domaćina.

Učesnici (Zaposleni, menadžeri, vlasnici/suvlasnici)

Učesnici su zaposleni koji rade u malim ili srednjim preduzećima koja su se prijavila za učešće u programu Mobilise SME. Pod pojmom učesnik podrazumevaju se zaposleni, menadžeri,vlasnici ili suvlasnici malih i srednjih preduzeća. Konkretno:

 • U okviru Mobilise SME definicija zaposlenog glasi:
  • Zaposleni je lice koje radi sa punim radnim vremenom pod ugovorom.
 • U okviru Mobilise SME definicija menadžera glasi:
  • Menadžer je osoba koja radi puno radno vreme pod ugovorom. Mora imati jasno definisane odgovornosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
 • U okviru Mobilise SME definicija vlasnika/suvlasnika glasi:
  • Vlasnik/suvlasnik označava bilo koju osobu koja je fiansirala osnivanje malog ili srednjeg preduzeće ili osobu koja je deo Upravnog odbora.

Period razmene

Period razmene na programu Mobilise SME traje najduže 6 meseci a najkraće mesec dana.

Finansijska podrška

Cilj finansijske podrške jeste da doprinese pokriću troškova zaposlenih, menadžera ili vlasnika/suvlasnika tokom boravka na razmeni. Finansijska pomoć zavisi od zemlje u kojoj se vrši razmena (u mesečnom iznosu od 530 do 1100 €).

Kako se prijaviti?

Prijavu za program Moblilise SME možete izvršiti ovde.

Za više informacija o programu razmene Mobilise SME možete nas kontaktirati putem e-maila na mobilisesme@inkubator.biz.

Zajedno sa našim Evropskim partnerima, kreiraćemo platfomu za razmenu zaposlenih koja će omogućiti generisanje novih znanja i iskustava u SME sektoru  u Republici Srbiji čime ćemo doprineti daljem razvoju malih i srednjih preduzeća kao i njihovoj konkurentnosti.

Pratite nas i dalje za više informacija o planiranim aktivnostima i novostima o projektu.