Menadžment sadržaja

Za postizanje željenih efekata u e-poslovanju posebna pažnja se mora posvetiti sadržaju koji treba da ispuni vaš e-prostor. Ovde možete da pogledate prezentaciju koja se bavi upravo tom problematikom.