Kreativne industrije – koje sve sektore obuhvataju i na koji način se razvijaju u Srbiji?

Kreativne industrije, iako uvek pristune, nikada nisu imale ovoliko pažnje i ovoliki doprinos koliko imaju sad. Svaka ozbiljna ekonomija dala im je na značaju, daje subvencije, osniva fondove, organizacije, održava konferencije itd. Ovaj sektor obuhvata široki spektar oblasti i grana koje su sve više zastupljene i broje sve više eniteta i zaposlenih. Kako i Republika Srbija trenutno beleži ovaj nesvakidašnji rast pa i od 2018. godine ima Savet za kreativne industrije odlučili smo da vam malo približimo terminilogiju, elemente i razvoj ovog sektora.

Kreativne industrije, šta je to?

Definišu se kao skup ekonomskih aktivnosti posvećene generisanju i eksploataciji znanja i informacija. Ovaj sektor je poznat i kao kreativna ekonomija, ili kulturna industrija, i predstavljaja kombinovanje elemenata kreativnosti i biznisa u cilju ostvarivanja ekonomskog razvoja.

Kad je o kreativnim industrijama u Srbiji reč, one nisu novina. Uvek su se na našem podvelju praktikovali ,,kreativni zanati” koji obuhvataju krojenje, pletenje, tkanje, izradu nakita, rad sa krznom, ili sa kožom, na primer. Danas kreativne industrije u Srbiji obuhvataju i stare zanate, ali podrazumevaju i nešto sasvim drugo.

Šta se sve podrazumevamo pod pojmom kreativne industrije danas?

Iako se može reći da se u svakoj zemlji ovaj koncept razlikuje u detaljima, gerenalno obuhvata iste elemente. Konkretno, to su:

  • Izdavačka delatnost
  • Štampani medije
  • Grafička industrija
  • IT sektor i razvoj softvera
  • Marketing
  • Muzička i filmska industrija
  • Dizajn
  • Radio i televizija
  • Moda
  • Stari zanati

Kao što znamo, IT sektor i razvoj softvera, dizajn, grafička industrija i generalno veb su danas najbrže rastuća grana industrije, a samim tim što su sve ove delatnosti svrstane u kreativne industrije, jasno je zašto je ovaj segment domaće ekonomije postao toliko popularan.

Sektor kreativne industrije u Srbiji

Ovo je najbrže rastući sektor u Srbiji već nekoliko godina. Svake godine povećava se broj novootvorenih preduzeća u ovom sektoru, sve je više zaposlenih, a i doprinos ekonomiji se srazmerno povećava. Tako sektor kreativne industrije u Srbiji ima udeo u bruto društvenom proizvodu između 3,4% i 7,1% (u zavisnosti od konteksta u kom se posmatra). Trenutno broji preko 30.000 registrovanih preduzeća i preko 115.000 zaposlenih.

Što se tiče demografske strukture zaposlenih u ovom sektoru, skoro 70% od pomenutih 115.000 ima između 25 i 44 godine, polovina ima bar fakultetsku diplomu i većinu čini ženski deo populacije. (Izvor)

Gradovi u kojima su ove oblasti najzastupljeniji su svakako Beograd i Novi Sad koji je dobio titulu Evopske prestonice kulture 2021. godine.  Ova titula je veoma značajna i u mnogome će uticati na razvoj kreativnih industrija u našem gradu u narednih par godina.

kreativne industrije 1

Kakvu ulogu Poslovni inkubator Novi Sad igra u ovom sektoru?

Kao hab koji je orijentisan prvenstveno ka IT sektoru i sektoru kreativnih industrija, koji ima za cilj da pruža podršku u započinjanju sopstvenog biznisa i kasnije u razvoju odnosno inkubaciji, Poslovni Inkubator Novi Sad ima veoma značajno mesto u ovom sektoru. Zvanična statistika kaže da su 97% svih preduzeća iz ove industrije ili mala preduzeća ili da su preduzetnici. Pružajući im savetodavnu pomoć u razvoju poslovnog modela, razumevanja svojih klijenata i povezujuću ih sa iskusnim stručnjacima iz industrija, Poslovni inkubator Novi Sad rad i na tome da se broj preduzeća povećava ali i da preduzeća koja su već osnovana opstanu i posluju ,,u plusu”.

Takođe, Poslovni inkubator Novi Sad je partner na globalnom Erasmus + projektu O-CITY koji je finansiran od strane Evropske Unije. Cilj projekta je da se otkriju i promovišu kulturna nasleđa gradova. Zatim se stimuliše ,,orange” ekonomija u tim gradovima, i napokon, ulaganje napora da se modernizuju univerziteti kroz implementaciju inovativnih metodologija učenja kao što su između ostalih PBL, CDIO i Scrum. O projektu više možete pročitati ovde.

Verujemo da ćemo zajedno sa našim partnerima na projektu, među kojima je i Fondacija 2021 koja ima zadatak sprovede sve projekte vezane za titulu prestonice kulture koju je naš grad osvojio, uspeti da kreativcima u Novom Sadu pomognemo da imaju još bolje uslove za rad i razvoj.

kreativne industrije 02

Umesto zaključka

Predviđanja su da će kreativne industrije nastaviti sa trendom rasta i to: u vidu broja preduzeća, zaposlenih i udela u BDP-u. Njihov doprinos u vidu inovacija i olakšavanja načina života, ali i ulepšavanja je već veliki, i on će svakako rasti sa vremenom. A mi jedva čekamo da vam nastavimo priču o dešavanjima vezanim za ovaj sektor!

Pošto je Poslovni inkubator Novi Sad jedan od veoma važnih aktera u ovoj priči, nastavite da nas pratite jer spremamo puno novih i uzbudljivih stvari za vas u narednom periodu 🙂