Kako se prijaviti na Erazmus za mlade preduzetnike?

Već smo ranije pisali o programu za mlade preduzetnike, ovom prilikom bismo želeli da Vam bliže objasnimo sam proces prijave.

Šta je Erazmus za mlade preduzetnike?

Program Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE) je pokrenula Evropska komisija 2009. godine kao deo programa za povećanje konkurentnosti mladih i srednjih preduzeća (Competitiveness for Small and Medium-Sized Enterprises – COSME). U ovom programu je moguće steći iskustvo kao budući ili mladi preduzetnik i učiti od već razvijenih preduzeća iz različitih zemalja Evrope. Srbija se priključila 2013. godine. U okviru ovog programa je organizovano više od 1600 razmena, pri čemu je 3200 firmi osnovano ili prošireno. Iskoristite i Vi svoju šansu!

eu

Erasmus for Young Entrepreneurs

U kojim ulogama se možete prijaviti?

Prvo i osnovno, da se upoznamo sa ulogama koje možete imati u ovom programu. Moguće je prijaviti se kao mladi preduzetnik (osoba čija je firma mlađa od 3 godine ili koja je nezaposlena, dok je starosna granica za samog preduzetnika 65 godina) ili kao preduzetnik domaćin (osoba čija je firma starija od 3 godine). Registracija se vrši preko sajta https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ i potrebno je kontaktirati lokalnu posredničku kompaniju. Razmene se mogu realizovati tokom trajanja projekta 1.2.2019-31.1.2022.

Koraci za prijavu

Mladi preduzetnik – New Entrepreneur je osoba koja će se u ovom programu steći neophodno znanje i iskustvo za pokretanje sopstvenog biznisa. Bitno je da odlučite šta je to čime biste želeli da se bavite i sastavite svoj biznis plan ili da imate već pokrenut posao mlađi od 3 godine, a EYE će vam omogućiti da steknete neophodna znanja, veštine i iskustvo za rast i razvoj Vašeg preduzeća. 

Stečeno znanje će olakšati novom preduzetniku sam proces započinjanja novog posla ili razvoja već postojećeg. Moguće je ostvariti prednosti na osnovu pristupa stranom tržištu, novih poznanstava i prilika za saradnju sa inostranim partnerima. Takođe stičete jedinstvenu priliku da se upoznate sa novim kulturama, običajima i načinom života ljudi zemlje u kojoj boravite. Kao rezultat višemesečne saradnje mladog preduzetnika i domaćina izgrađuje se poseban odnos uzajamnog poverenja, koji može u budućnosti rezultovati zajedničkim poslovnim projektima, što se pokazalo tokom prvih deset godina implementacije programa. Mladi preduzetnik ima mogućnosti da ode u zemlje Evrope u kojima u poslednjih 12 meseci nije boravio duže od 15 dana.

Preduzetnik domaćin – Host Entrepreneur je osoba koja prenosi svoje višegodišnje znanje i iskustvo i upoznaje mladog preduzetnika sa datim poslom, a za uzvrat dobija novi pogled i ideje iz perspektive mladih saradnika. Mladi preduzetnik može doprineti preduzeću u koje dolazi specifičnim znanjima i veštinama koje poseduje, a koje preduzetnik domaćin nema. Ovim programom je moguće ostvariti saradnju između kompanija iz različitih država, internacionalizovati poslovanje osvajajući nove delove evropskog tržišta i uspostavit trajna poslovna partnerstva.

Učesnici se moraju usaglasiti o ciljevima razmene i aktivnostima koje će se tokom nje realizovati. Ovaj dokument, tzv. “Activity plan” je kasnije osnova za ocenu uspesnošti razmene.

Kao rezultat višemesečne saradnje mladog preduzetnika i domaćina izgrađuje se poseban odnos uzajamnog poverenja, koji može u budućnosti rezultovati zajedničkim poslovnim projektima, što se pokazalo tokom prvih deset godina implementacije programa.

Prijava – šta je potrebno predati?

Kao mladi preduzetnik

 • profil
 • motivaciju:
  • želje
  • očekivanja
  • prethodno iskustvo
  • korist za domaćina
  • CV
  • kratak opis planiranog biznisa
  • biznis plan**
  • prethodno preduzetničko iskustvo
  • dodatna dokumenta

Biznis plan

Biznis plan bi trebalo da bude napisan u slobodnoj formi na engleskom jeziku na najmanje 12 strana. Trebalo bi da sadrži opis usluge, tim, politiku cena, konkurenciju, SWOT analizu, fiksne i varijabilne troškove, tačku rentabilnosti i finansijsku projekciju za naredne 2 godine.

Ne postoji obavezna forma predviđena za biznis plan. Preduzetnik sam bira koju će formu koristiti, u slučaju da ima pitanja i nejasnoća, može kontaktirati posredničku kompaniju. Potrebno je detaljno opisati uslugu ili proizvod koje preduzeće nudi, detaljnu analizu tržišta, procenu ciljnog tržišta, analizu konkurenata, plan prodaje i marketinga, dvogodišnji finansijski plan kao i predviđanje kada će preduzeće dostići prelomnu tačku rentabilnosti.

Kao preduzetnik domaćin

 • profil kompanije
 • motivaciju:
  • Razlozi za ulazak u EYE
  • CV preduzetnika
  • očekivanja od mladog preduzetnika
  • dodatna ponuda za mladog preduzetnika
 • Jezici:
  • maternji i jezici kojima se preduzetnik domaćin služi
  • zahtevani jezici

 

Možete pročitati više o iskustvima iz oba ugla učesnika programa na sledećem linku: http://inkubator.wpengine.com/erazmus-za-mlade-preduzetnike-katarina-cosic/.

Entrepreneur

O razmeni

Sama razmena traje 1-6 meseci u jednoj od 36 zemalja Evrope, pri čemu mladi preduzetnici dobijaju isplate koje pokrivaju troškove boravka (530-1.100 Eura, zavisno od države u kojoj se boravi), dok domaćini nemaju nikakve finansijske obaveze prema mladom preduzetniku.

Mesečne iznose za svaku državu možete pronaći na sledećem linku:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IOs%20to%20NEs%202019.pdf

Na sledećoj prezentaciji možete videti šta je sve neophodno predati od dokumenata kako biste se prijavili u nekoj od ove dve uloge, koja je dinamika isplate i druge nephodne informacije: https://www.slideshare.net/inkubatorbiz/erasmus-for-young-entrepreneurs-229320143.

Posrednička kompanija

Uloga posredničkih kompanija jeste da povežu buduće i mlade preduzetnike sa preduzetnicima domaćinima, da omoguće pohađanje seminara i obuka u lokalnim kancelarijama i centrima za obuku, kao i da obezbede visoke standarde i evaluaciju završene mobilnosti. Kontaktna tačka u Srbiji je Poslovni inkubator Novi Sad – BINS.

Ovom saradnjom obe strane ostvaruju dobit usled razmene iskustva, upoznavajući se sa načinima poslovanja koja su specifična za različite zemlje. Preduzetnici domaćini često odlučuju da ponovo ugoste nove mlade preduzetnike zadovoljni prethodnim iskustvom.

Ako ste neko ko ima sigurnu želju da pokrene novi ili razvije već osnovan posao, ovaj program će Vam pružiti sve što Vam je neophodno da realizujete svoje ideje i ispunite Vaše ambicije!

 

Autor: Tea Jasminović