Kako izabrati inovativnu ideju

Ukoliko se susrećete sa problemom donošenja odluka u odnosu na neki problem koji nije do kraja definisan i karakteriše ga puno nepoznatih varijabli ova prezentacija će vam sigurno biti od koristi.