Kako da naučite sami da programirate

Ukoliko želite da započnete sopstveni biznis u oblasti softvera, ova prezentacija je prvi korak koji treba da preduzmete.