Jasmina Nikolić: važan je konstantan rad

Da li ste imali jasnu ideju pri pokretanju vašeg prvog biznisa, kako bi on trebao da izgleda, ili ste sa nekim radili na formiranju te ideje?

Imala sam prilično jasnu ideju kako želim da počnem, a kada sam krenula i videla rezultate, radila sam na razjašnjenju te ideje, dogovarala se s ljudima da se udružujemo, da razrađujemo ideju, i to traje i dan danas, konstantno je unapređujem.

Šta je presudilo da se upustite u avanturu vođenja sopstvenog biznisa?

Želja da lično utičem na rešenja, i da ne zavisim ni od koga, da mogu da odlučim čime ću da se bavim, na koji način ću da se bavim, da radim u realnom svetu sa realnim ljudima na realnim problemima.

Šta Vam je bilo najteže i šta vam je odnelo najviše napora pri započinjanju sopstvenog biznisa?

Najteže mi je bilo da usaglasim neku dugoročnu strategiju sa konkretnim koracima na dnevnom nivou, to je i odnelo najviše vremena. Kada počinješ, moraš konstantno da gledaš da li ono što danas radiš gađa strategiju koja je zasnovana na vrednostima. Najteži deo je to konstantno prilagođavanje koraka strategiji i strategije koracima, oduzima najviše vremena, neka vrsta planiranja koja nije standardno planiranje.

Da li ste imali podršku okoline ili su Vam govorili da to što ste zamislili nije ostvarivo?

Najbliži ljudi su mi pružili podršku, ostali su dovodili u pitanje uspeh toga, da li je pametno da izlazim iz stabilnog posla, gde je plata garantovana i da započinjem nešto što je krajnje neizvesno, ali najbliža okolina je imala razmevanja.

Kada ste počinjali svoj poduhvat da li je postojalo nešto slično Startup Weekend­u i da li biste pitchovali tj. prezentovali svoju ideju na istom?

Apsolutno da u oba slučaja, pošto mene Startup Weekend­i oduševljavaju oduvek, odnosno pitchovanje kao takvo, čak sam i učestvovala u nekoliko. To jeste format koji volim, ljudi to treba da rade, i mislim da ovo čime se ja bavim, agilni organizacioni razvoj, može mnogo da unapredi odnos venture kapitala i startupa.

Vaš savet za one koji imaju ideju ali se plaše neuspeha ako pokušaju da je ostvare?

Da probaju, nema razloga da ne probaju, jer taj neuspeh ne može da bude epohalan niti kardinalan, da bi odustali od njega.

Koliko su vam poznanstva pomogla a koliko vam i dalje pomažu da vodite uspešan posao, i da li ste poznavali ljudi sa kojima sada radite na početku ili ste ih upoznali kasnije?

Neke jesam, neke nisam, poznanstvo kao kategorija ništa posebno ne znači, više znače odnosi koji se upostave sa ljudima i vrednosti koje se tu plasiraju. Dakle građenje neke mreže poznanika koji su samo puka mreža poznanika, po mom mišljenju ne znači ništa, bitno je uspostaviti suštinski dobar odnos sa ljudima. Odnosi se razvijaju u raznim pravcima, dolaze neki novi ljudi, stari ljudi odlaze, dinamičan razvoj, ali poznanstvo nema neki specijalan uticaj, uticaj ima odnos koji je kvalitetan.

Koliko je za uspešno poslovanje i razvoj startup­a važan timski rad?

Zavisi šta se definiše kao tim, vrlo je važno da postoje ljudi koji mogu da pomognu, čak i partnerstva, nije bitan broj ljudi, ne mora i ne treba da bude prevelik. Mnogo je važnije da ljudi koji se okupe oko ideje umeju da integrišu tu ideju, to je najvažnije od svega. U tom smislu timski rad jeste presudan, to može biti i dvoje ljudi, ali i više od dvoje.

Kada je pravo vreme za početak biznisa?

Pravo vreme je kada čovek oseti da ima konkretnu ideju prema kojoj oseća strast, i kada misli da može da napravi nešto što će promeniti način na koji ljudi već nešto rade. To bi bilo pravo vreme, to bi bio moj savet.

Koje osobine treba da ima neko ko želi da započne sopstveni biznis?

Jednu, možda dve ključne stvari, da bude okrenut kulturi postignuća, da želi da postavi visok, ali ostvarljiv cilj, i da ne beži od izazova. Sa drugi strane, da radi sa drugima, ali da ne zaboravi na svoje lične ciljeve, na sebe kao pojedinca.

Šta je ono što će Vama kao sudiji biti najvažnije?

Da li ta ideja menja način na koji ljudi već nešto rade? Da li oni koji je plasiraju osećaju strast prema njoj? Da li oni koji će na njoj raditi umeju da integrišu tu ideju? Da li su okrenuti postignuću? To su neka četiri ključna pitanja.