Interreg IPA CBC Croatia – Serbia: CB Net projekat

Počeo je projekat CB Net – Cross-Border Regional Creative Business Networking koji je finansiran od strane Evropske Unije na kome je i Poslovni inkubator Novi Sad jedan od partnera. Cilj projekta je povećati kompetencije regiona jačanjem saradnje između institucija koje pružaju podršku biznisima, klastera, edukativnih i istraživačkih centara i preduzetnika sa ciljem da se razviju novi proizvodi, usluge, patenti i slično. Projekat je počeo u oktobru 2019. godine i trajaće do septembra 2021.

Partneri na ovom projektu pored Poslovnog inkubatora su BIOS – Poduzetnički inkubator Osijek, Grad Osijek, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Zajedno sa njima nastojaćemo da povećamo kompetencije regiona jačanjem saradnje između institucija koje pružaju podršku biznisima, klastera, edukativnih i istraživačkih centara i preduzetnika.

U okviru projekta spremamo razne zanimljive aktivnosti poput:

1. Kreiranja mreže kreativaca i IT profesionalaca koji će razmenjivati znanja i iskustva. Odlična prilika za networking i upoznavanje sa IT scenom u Osijeku
2. Organizacije treninga koji imaju za cilj razvoj i unapređenje kreativnih industrija u prekograničnim oblastima
3. Organizacije Hakatona
4. Organizacije okruglih stolova koji će doprineti boljoj saradji i rešenju nekih zajedničkih izazova i problema

Proritet CB Net (Cross-Border Regional Creative Business Networking) projekta su povećanja opštih kompetencija i razvoj poslovnog ekosistema regiona.

Pratite nas i dalje za više informacija o planiram aktivnostima i novostima o prijektu. 🙂