Inovirajte vaš poslovni model – učite od najboljih u tome

Kada započinjete novi poslovni poduhvat morate biti spremni da menjate svoje poslovne planove shodno promenama koje se dešavaju na tržištu i zato je uvek mnogo bolje razvijati poslovni model nego biznis plan.

Prednost poslovnog modela je u tome što je isti fleksibilniji i podložniji promenama. Promene – inovacije treba da budu vaša pokretačka snaga. Uvek se može postaviti pitanje gde i kako pronaći tu snagu. Prezentacija ispod vam može dati neke ideje.