Infora – jednostavno rešenje složenih problema

Imamo čast da vam predstavimo firme koje su stanovnici našeg Poslovnog inkubatora. Ovaj serijal ćemo početi intervjuom sa Anitom Matt, project manager-om u firmi INFORA.

Predstavite nam ukratko svoju firmu. Ko ste vi i čime se bavite?

INFORA je nastala 2010. godine iz optimizacione divizije kompanije TIAC doo iz Novog Sada. Mi se najviše bavimo razvojem softverskih rešenja za racionalizaciju troškova i povećanje efikasnosti složenih sistema. Naša rešenja su korisnički orijentisana (desktop aplikacije, web-bazirana rešenja) i oslanjaju se na matematičko modelovanje realnih problema i njihovo rešavanje uz pomoć metoda matematičke optimizacije. Jednostvno rečeno, mi rešavamo svakodnevne probleme uz pomoć matematičkih modela koji su srž naših softvera.

Recite nam nešto više o vašem proizvodu. Koja mu je namena? Kako radi? Ko su kupci vašeg proizvoda? Šta je ono što vaš proizvod izdvaja na tržištu?

Naš glavni proizvod je Route Horizon – softverska aplikacija za optimizaciju ruta i planiranje transporta. Route Horizon na optimalan način raspoređuje sve dnevne zadatke na raspoloživa vozila uzimajući pritom u obzir ograničenja kao što su kapacitet vozila, radno vreme vozača, željeno vreme isporuke i drugo. Takođe, Route Horizon omogućava da planiranje bude jednostavno i pregledno, a da rute budu optimizovane i generišu minimalne troškove. Svaka firma čija vozila obavljaju zadatke na terenu, prevoze robu ili ljude, mora da planira rute za ta vozila. Što je posao oko planiranja kompleksniji u smislu većeg broj vozila, depoa i istovarnih mesta, efekti i uštede koje se postižu Route Horizon platformom su veći. Route Horizon nije jedina aplikacija ovog tipa na tržištu, ali on sadrži neke funkcionalnosti koje ga izdvajaju od konkurencije. Posebno se ističu manuelne korekcije. Mi znamo da ni jedan algoritam, koliko god bio sofisticiran, nije u mogućnosti da u potpunosti zameni dispečera. Route Horizon aplikacija zbog toga ima mogućnost ručnog korigovanja rešenja koje je algoritam ponudio. Moguće je odabrati skup zadataka i prebaciti ih na drugu rutu ili ograničiti kojim vozilima on može biti opslužen. Raspored zadataka se takođe može menjati unutar jedne rute. Ove opcije su spregnute sa optimizacionim algoritmom i na taj način omogućavaju korisniku da brzo proveri, simulira  i optimizuje sve što je zamislio. Druge važne funkcionalnosti su:

  • mogućnost definisanja raznih ograničenja,
  • planiranja ruta sa pretovarnim mestima (cross dock-ovi),
  • mogućnost adaptacija standardnih ruta u odnosu na dnevne potrebe,
  • mogućnost procene troškova pojedinačnih zadataka ili grupe porudžbina, i
  • veoma važna opcija strateškog pozicioniranja lokacija depoa odnosno pretovarnih mesta.

 

Kako ste došli na ideju da napravite ovako nešto? Šta je bio okidač koji vas je pokrenuo da počnete sa realizacijom svoje ideje?

Nakon što je prikupila ogromno iskustvo i bazu znanja iz sličnih projekata sa partnerima u Daskoj i Francuskoj, INFORA je odlučila da nezavisno razvije svoj proizvod koji je nazvan Route Horizon, novo rešenje za planiranje transportnih ruta koje će biti jednostavno, intuitivno i primenjivo u većini industrija. Poštujući princip da se dobro rešenje može razviti samo uz saradnju sa krajnjim korisnicima, INFORA ulazi u projekat razvoja sa kompanijom Mercata i stvara novu sinergiju koja rezultira platformom za planiranje i analizu transportnih ruta. Jedna od osnovnih stvari koje smo naučili iz ranijih projekata je da razvoj mora biti sproveden u saradnji sa ljudima koji će proizvod koristiti u praksi. Imali smo tu privilegiju da je Mercata prepoznala ideju i kvalitet našeg tima i da se upustila u razvoj sa nama. Naša spremnost da analiziramo sve njihove aktivnosti, od prijema zadataka pa sve do isporuke kupcima doprinela je da se izgradi poverenje, kao i da Route Horizon postane kvalitetna platforma za planiranje.

Ko su članovi vašeg tima? Kako ste počeli svoju saradnju?

INFORA trenutno broji osam članova, od kojih je dvoje stalno zaposlenih. Osnivač firme, Nebojša Gvozdenović počeo je da radi na prvom projektu koji se originalno zvao Route Manager 2009. godine sa Karlom Bala i tada je Infora poslovala kao deo firme TIAC doo iz Novog Sada. Kasnije se pridružio Dejan Brcanov, zatim Anita Matt 2011. godine, a zatim i ostali članovi tima: Žarko Milovanović, Srđan Tertei, Vesna Tertei Rudinski i Nenad Mirkov. Saradnja je počela i razvijala se spontano. Nebojša je imao ideje i pronašao je ljude za koje je verovao (i dalje veruje) da će mu pomoći da ih realizuje.

Šta vas je bio glavni motiv da započnete sopstveni biznis?

Nebojša, matematičar po obrazovanju, je za svoj Master rad izabrao temu iz oblasti optimizicije kojom je želeo da poveže apstraktno matematičko znanje sa privredom. Iako i dalje uspešno vodi svoju akademsku karijeru, doktorirao je na Univerzitetu u Amsterdamu 2008. godine i trenutno radi kao vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Nebojša ne napušta ideju da premosti jaz između akademije i privrede i zato paralelno pokreće svoj startup.

Rad u startapu ili nekoj velikoj kompaniji? Šta je po vama zanimljivije i zbog čega?

Rad u startup-u ponekad ne liči na rad u klasičnom smislu reči. Nema previše pravila i uslovi su opušteni. Članova tima je malo i svi se dobro poznaju. Sa druge strane, rad u startup-u znači i rad videndom i praznikom. Kada ima mnogo posla onda se radi i ne pita se za vreme. Startup se živi. Pogotovo ljudi koji ga vode, manje ili više stalno razmišljaju o poslu. To nije nešto što se zaboravi u trenutku kada se izađe iz kancelrije. Startup je uvek prisutan. Prednosti u radu u velikoj kompaniji nema. 🙂 (iskustveno govorimo zato što je većina nas bila ili trenutno jeste zaposlena u velikoj kompaniji)

Šta biste poručili ljudima koji bi želeli da pokrenu svoj startap?

Informišite se o tome šta znači rad u startup-u. Pročitajte “The Lean Sturtup” knigu koju je napisao Eric Ries. Ako i dalje želite da pokrenite svoj startup uradite to.

I još jedno pitanje za kraj: kako ste čuli za poslovni inkubator? Opišite nam vaše iskustvo “stanara” u inkubatoru.

Infora je pobedila na takmičenji za Najbolju Tehnološku inovaciju i tako dobila pristup Inkubatoru. Kao višegodišnji stanar Inkubatora, mogu da kažem da je atmosfera odlična. Ljudi se lepo slažu. Ukoliko neko želi detalje može slobodno da nas poseti u kacelariji 21 na prvom spratu. Rado ćemo popričati sa vama.

 

Priredila: Ivana Sabo