Green IT

Da li ste znali da su nedavna istraživanja kompanije HP pokazala da samo jedna od deset kompanija u Evropi ima izrađenu strategiju o “zelenom” IT–u? Stav zaposlenih kada se radi o očuvanju životne sredine je često izraženiji nego stav kompanija u kojima rade. Prema tome, u slučaju da se vaša kompanija odluči za zelenu IT strategiju, velika je verovatnoća da ćete imati podršku svojih zaposlenih.

Ako vas zanima šta je to Green IT i kako da se iskoristi snaga IT-a da bi se globalno smanjio štetni uticaj klimatskih promena, nastavite da čitate ovaj blog.

Šta je to Green IT?

Green Information Technology ili Green IT, podrazumeva stvaranje i korišćenje ekološki održivih računarskih resursa. Ima cilj da što više smanji negativan uticaj IT operacija na životnu sredinu projektovanjem, proizvodnjom i radom servera, računara i drugih računarskih proizvoda na ekološki prihvatljiv način. Motivi koji stoje iza primenjivanja Green IT uključuju smanjenje upotrebe opasnih materijala, maksimiziranje energetske efikasnosti tokom životnog veka proizvoda i promovisanje biorazgradivosti nekorišćenih i zastarelih proizvoda.

Green IT

Kako je nastao Green IT?

Koncept Green IT – a se pojavio 1992. godine kada je Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA) pokrenula “Energy Star”, dobrovoljni program označavanja koji identifikuje proizvode koji nude vrhunsku energetsku efikasnost. Ogranizacije i potrošači koji koriste IT proizvode sa oznakom “Energy Star” mogu uštedeti novac i smanjiti emisije gasova.

Značaj Green IT-a

Green IT je važan iz mnogo razloga, od kojih ćemo izdvojiti tri najvažnija:

Klimatske promene

IT preduzeća emituju mnogo gasova koji doprinose klimatskim promenama. Preduzeća bi trebala da prate i smanje svoje emisije, kao i razne vrste toksičnog elektronskog otpada koji zagađuje životnu sredinu. Ovakvi pristupi mogu biti od pomoći pri razvijanju klimatskih strategija u kompaniji.

Pridržavanje pravila

Green IT efikasnije koristi resurse, smanjujući otpad i emisije i poboljšavajući stope reciklaže. Ovo pomaže preduzećima da se pridržavaju državnih propisa. 

Konkurentska prednost

Može biti i komponenta ekoloških, društvenih i upravljačkih inicijativa u kompanijama, a mnoge sada koriste ESG izveštavanje (proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu, društveno okruženje, kao i o načinu na koji upravlja organizacijom), kako bi pokazale da se pridržavaju Green IT prakse. Pozitivan ESG učinak je privlačan kupcima, potencijalnim zaposlenima i investitorima. IT organizacije često primenjuju ESG kao kriterijume kupovine kada biraju informacione i komunikacione tehnologije. 

Koje su prednosti Green IT-a?

Smanjene emisije ugljenika

Smanjene emisije ugljenika pomažu u čuvanju životne sredine. Kako bi se zaustavilo globalno zagrevanje, svetske emisije ugljenika moraju biti smanjene za 7.6% svake godine do 2030. godine, prema Ujedinjenim nacijama.

Manje otpada

Ponovna upotreba i obnavljanje IT opreme je ekološki prihvatljiva i potencijalno jeftinija opcija za nabavku proizvoda. To je takođe deo cirkularne ekonomije, koja eliminiše otpad i poboljšava otpornost lanca snabdevanja. Modeli cirkularne ekonomije mogu uključivati servitizaciju, gde kompanije prodaju proizvode kao uslugu i upravljaju održavanjem i procesima na kraju životnog veka proizvoda za kupce. 

Produženi periodi održavanja

Višekratni, Green IT proizvodi omogućavaju duže cikluse održavanja i ređu zamenu uređaja. 

Smanjenje troškova

Korišćenje energetski efikasnije tehnologije za smanjenje potrošnje energije pomaže preduzeću da smanji račun za električnu energiju i zagađivanje ugljenikom.

Podiže svest

Korišćenjem Green IT metoda i izveštavanjem o njihovoj upotrebi, preduzeća daju primer u svojim industrijama i neguju saradnju s drugim kompanijama na temelju klimatskih inicijativa.

Poboljšava korporativnu kulturu

Green IT pokazuje zaposlenima da rade za etičku kompaniju, koja može poboljšati moral zaposlenih i zadržati ih u kompaniji. Povećanje održivosti korišćenjem “zelene” tehnologije takođe predstavlja mogućnosti za efikasnije načine rada. 

Poboljšava reputaciju

Korišćenje ove tehnologije stvara dobar imidž u javnosti, poboljšavajući pogled na brend kompanije.

Povećano zadovoljstvo i lojalnost kupaca

Mnogi kupci žele da posluju sa društveno odgovornim kompanijama koje održivost čine ključnim delom svojih strategija.

Green IT

Izazovi

Pored značajnih prednosti koje kompanija može da ima korišćenjem ove tehnologije, postoje i potencijalne prepreke.

Cena

Početni troškovi implementacije novih “zelenih” tehnologija i programa mogu biti skupi, kao i obnavljanje starih IT sistema.

Kulturno odbijanje

Korišćenje Green IT može zahtevati nove načine rada, koji bi mogli naići na interni otpor i stvoriti probleme sa kupcima i dobavljačima.

Dve strane tehnologije

U nekim slučajevima, tehnologija koja navodno smanjuje emisije, takođe može imati negativan uticaj na životnu sredinu. Virtuelizacija i veštačka inteligencija (AI) su primeri tehnologije koja može pomoći i naštetiti ciljevima održivosti. Na primer, veštačka inteligencija može da pruži detaljan uvid u korišćenje energije i druge faktore održivosti, ali tehnologija veštačke inteligencije takođe troši mnogo energije.

Tehnologija u usponu

Neke oblasti “zelene” tehnologije su relativno nove i nisu usavršene. Razvoj “zelenog” softvera je jedno od oblasti u nastajanju.

Uticaj postojećih tehnologija na okolinu

Tehnologija može da zagađuje okolinu na različite načine, a potrebno je pričati o njima da bismo neprestano podizali svest o globalnom zagađenju, jer se ono povećava iz dana u dan. Različiti tipovi hardvera negativno utiču na životnu sredinu u različitim fazama svog životnog ciklusa. Pored različite informacione opreme, data centri imaju veliku rasvetu, ventilaciju i klimatizaciju, kao i sisteme za upravljanje napajanjem. 

Kada se radi o skladištenju podataka, svaki njihov protok i samo skladište zahteva određenu energiju. Može biti neefikasno i u slučaju da izolovana skladišta za podatke slučajno dupliraju sadržaj, stvarajući otpad skladištenja podataka. Sve prethodno navedeno troši energiju. 

Kompjuterski čipovi, softveri, pa čak i “rudarenje” kriptovaluta koristi značajan deo globalne električne energije i utiče loše na okolinu. Na primer, aplikacije koje prenose velike količine podataka preko mreže koriste značajne količine energije. Određene karakteristike kao što su petlje u softverskom kodu su manje efikasne od drugih metoda programiranja. Kod za višekratnu upotrebu je “zelena” softverska alternativa koja stvara uštedu energije.

Green IT

5 načina kako sačuvati životnu sredinu

Pratite potrošnju

Pre nego što uvedete promene, potrebno je da znate koliko vaš data centar troši energije. Počnite sa evidencijom ukupne potrošnje električne energije, temperature i korišćenja servera. Na primer, praćenjem korišćenja servera, možete saznati koje operacije mogu da se odvijaju na manje mašina. Takođe, alati veštačke inteligencije mogu da pomognu pri merenju korišćenja energije.

Prilagodite izgled centra podataka

Grupisanje sredstava koja se zagrevaju na isti HVAC (sistem grejanja, ventilacije i hlađenja) može smanjiti potrošnju električne energije i troškove u celini.

Zamenite stara sredstva rada

Nova sredstva rada su rađena po novijoj tehnologiji koja se manje zagreva i time troši manje električne energije. Ovim možete smanjiti broj samih mašina koje će raditi, jer su novije mašine same po sebi efikasnije.

Zamenite stare tehnologije “zelenim”

Sredstva koja koriste obnovljive izvore energije se koriste sve više i postaju jeftinija.

Sarađujte sa kompanijama koje koriste Green IT

Okružite se kompanijama koje koriste ovakve tehnologije i pratite njihov razvoj, uticaj na okolinu i uspeh koji postižu.

Budućnost Green IT-a

Green IT će nastaviti da privlači pažnju, jer rukovodioci, zaposleni, investitori i kupci prepoznaju ozbiljne posledice klimatskih promena i razumeju da je održivost životne sredine važna oblast ulaganja. 

Anketa Gartnerovog izvršnog direktora i viših izvršnih direktora iz 2022. uključila je ekološku održivost u 10 ključnih prioriteta među ispitanicima. Ispitanici su rekli da ekološka održivost služi kao konkurentski diferencijator za kompanije. Takođe, 85% njih je izjavilo da redovno ili da su barem jednom odbili potencijalne IT dobavljače zbog zabrinutosti u vezi sa ESG-om. 

U januaru 2023. godine, Direktiva Evropske unije o izveštavanju o korporativnoj održivosti stupila je na snagu, stvarajući nove zahteve za izveštavanje za oko 50.000 kompanija koji će se početi primenjivati počevši od 2025. Predviđa se da će takvi propisi izazvati veće interesovanje za usvajanje praksi “zelenog” računarstva, te kako će kompanije ažurirati svoje IT infrastrukture za ograničavanje emisija i korišćenje energije.

Neki lideri u IT sektoru preduzimaju korake da budu “zeleniji”. Na primer, vrhunski dobavljači Cloud-a, AVS, Google i Microsoft obavezali su se da smanje svoje emisije ugljen – dioksida i obezbede ponude “zelenog” oblaka:

AVS je rekao da će imati 100% obnovljivu energiju do 2025. Takođe se pridružio Paktu o klimatskim neutralnim centrima podataka zajedno sa Google-om i Microsoft-om i želi da do 2040. dostigne neto nultu potrošnju ugljenika tokom svog poslovanja.

Google-ova cloud platforma koristi potpuno obnovljivu energiju od 2017. godine. Kompanija je 2019. preusmerila skoro sav otpad iz operacija centara podataka sa deponija i namerava da do 2030. godine ima potpuno neutralne centre podataka. Google takođe nudi svoj softverski paket Carbon Sense, koji omogućava korisnicima da prate svoje emisije ugljenika.

Microsoft-ov Azure oblak je ugljenično neutralan od 2012. godine i ima za cilj 100% obnovljive data centre do 2025. godine. Kompanija planira da od 2030. uopšte ne koristi ugljenik. 

Budućnost predstavljaju i proizvodi s Green IT oznakom, koji su bili ideja glavnog tehnološkog stratega kompanije Fujitsu Siemens Computers. U nameri da pomogne kupcima da se lakše orijentišu, ova oznaka obezbeđuje vidljivu potvrdu da su proizvodi koji je nose dizajnirani s fokusom na energetsku efikasnost i održivost. Green IT oznaka daje korisnicima brz uvid u to kako bi neki proizvod mogao da reaguje pri eksploataciji, u smislu energetske efikasnosti i uticaja na životnu sredinu tokom kompletnog životnog ciklusa, od proizvodnje do recikliranja. Nova oznaka zelenih informacionih tehnologija primenjuje se na proizvodima koji su proizvedeni počev od novembra 2008. 

Zaključak

Uzimajući u obzir sve prednosti koje pruža, kao što je poboljšana efikasnost i smanjenje troškova energije, Green IT je ključan za održivost i budućnost informacionih tehnologija. Njegova primena ne samo da doprinosi zaštiti životne sredine, već takođe donosi i ekonomske i operativne benefite za organizacije. U svetu koji sve više teži ka održivijem načinu života i poslovanja, Green IT postaje neophodan korak ka stvaranju bolje budućnosti. 

O ostalim temama vezanim za poslovanje možete se informisati na našem blogu, a takođe i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i LinkedIn

Autor: Mina Miloradov