Gerila marketing – Kreativnost na delu

Cele godine, svakog dana, svakog trenutka, bombardovani smo informacijama i promocijama od strane najrazličitijih kompanija. Svi se bore za trenutak naše pažnje a mi smo sve otporniji na najrazličitije marketing aktivnosti. Šta je to što se u moru komunikacionih poruka kompanija može izdvojiti? Danas vam predstavljamo gerila marketing. Šta je i kako ga možete iskoristiti ćemo vam predstaviti u nastavku ovog teksta.

Šta je gerila marketing?

Gerila marketing slobodno možemo da nazovemo vrhunski alat za prikazivanje kreativnosti marketing tima. Gerila je marketing strategija koja koristi nekonvencionalna rešenja i faktor iznenađenja da bi privukla pažnju publike i tako promovisala proizvod, uslugu ili ideju. Postoje dva važna cilja:

  • Izazivanje emocije kod publike
  • Tera publiku da zapamti proizvod, uslugu ili ideju

Za ovaj vid marketinga su vam najpotrebnije tri stvari: energija, vreme i mašta.

marketing kreativnost

Karakteristike

Gerila marketing se značajno razlikuje od drugih marketing strategija a njene karakteristike su:

Nije skupa – ova strategija se uglavnom zasniva na kreativnosti, pa nisu potrebni ogromni budžeti kako bi se postigao uspeh.

Fokusirana je na veličinu publike – nastoji da stigne do što većeg broja ljudi. Ova kampanja stiže do dve grupe ljudi. Prva su oni koji su direktno u dodiru sa samom kampanjom (naišli su na poruku gerila marketinga), a druga grupa su ljudi koji čuju o ovoj kampanji od prve grupe (preko “word of mouth”). Često ove kampanje postaju i viralne zbog svoje kreativnosti. Viralni i “word of mouth” marketing ovde predstavljaju svojevrsni pojačivač poruke gerila marketinga.

Koristi faktor iznenađenja – često je publika zatečena porukom, tako da bolje pamti samu poruku.

Vrste gerila marketinga

Ovde ćemo nabrojati neke vrste gerila marketinga:

Ambientalni marketing

Kod ambientalnog marketinga se koristi okruženje koje već postoji. Reklame se postavljaju na određena mesta ili objekte na koje se inače ne postavljaju. Cilj ovog vida marketinga jeste da iznenadi publiku. Korišćenje autobuskog stajališta za reklamiranje predstavlja običan vid marketinga, ali korišćenje mesta za sedenje na stajalištu kao deo reklame predstavlja nešto inovativno i drugačije.

Primera je puno pa ćemo navesti samo njih par: 

gerila bus stop

Prva karakteristika ambientalnog marketinga jeste njegovo neobično mesto postavljanja što samo po sebi privlači pažnju. Možemo reći da su ove kampanje pametno iskoristile okruženje i stvorile “vau” faktor. Druga važna stavka ovog marketinga je izvršenje. Da li će to što je zamišljeno stvoriti planirani uticaj na publiku i željenu reakciju publike.

Prednosti ovog vida marketinga su:

  • Privlači pažnju
  • Lako se pamti
  • Niska cena
  • Može postati viralan – ljudi žele da podele zanimljiva iskustva sa prijateljima, najčešće koristeći društvene mreže
  • Dostizanje šire publike – ovakve reklame se često postavljaju na mesta gde prolazi veliki broj ljudi, samim tim se dolazi do najrazličitije publike 

Marketing zasede

Ovaj vid marketinga koristi događaje kako bi se promovisao. Ono što je karakteristično jeste da kompanija koja se promoviše nije vezana za sam događaj.

Marketing zasede mogu da sprovedu sve kompanije koje nisu zvanični sponzori nekog događaja. Njihove marketing aktivnosti su takve da se u javnosti stvara slika kao da su oni deo tog događaja.

Ovaj vid marketinga je često na granici legalnog, pa treba biti posebno oprezan sa ovim vidom marketinga.

promocija gerila

Posebno zanimljivu ideju je imao Fiat u Švedskoj. Oni su parkirali svoj Fiat 500 ispred sedišta Folksvagena u trenutku kada je ulicom prolazio Google maps automobil. Rezultate njihove “marketing zasede” možete pogledati na linku.

Skriveni marketing

Ovaj vid poruke predstavlja izlaganje publike marketing kampanji bez njihovog znanja da se radi o marketing kampanji. 

Cilj nije kreirati prodaju, već stvoriti određeno osećanje i uzbuđenje kao i interesovanje za određeni proizvod, uslugu ili ideju. Ovaj vid kampanje mogu koristiti i manje i veće kompanije, ali su mnogo bolji za velike kompanije, sa velikim budžetima. Razlog jeste da ovakva poruka predstavlja samo jednu komponentu cele kampanje, služi da samo zainteresuje potencijalne kupce i korisnike. 

Manje kompanije ovaj vid marketinga mogu da koriste da bi povećale svest o brendu. 

Na linku možete pogledati neke zanimljive kampanje.

Viral/buzz marketing

Ovaj vid marketinga se posebno kreira kako bi podstakao dalje prenošenje marketing poruke. Zasniva se na upotrebi pojačane i organske komunikacije između ljudi, u vidu buke (eng. buzz) oko proizvoda, usluge ili ideje.

Osoba koja je naišla na marketing kampanju, prenosi dalje svoja iskustva i impresije u komunikaciji sa drugima (“word of mouth”) ili preko društvenih mreža (“word of mouse”).

Primeri “buzz” marketinga

Primeri viralnog marketinga

gerila marketing

O čemu još treba razmišljati

Kao što smo već naveli, osnovne karakteristike gerila marketinga su da je jeftin i da privlači pažnju zbog svoje kreativnosti.

Potrebno je napomenuti još par stvari:

  • Kampanje, zbog toga što nisu testirane ranije, mogu da budu na udaru kritika. Treba biti veoma oprezan o svim značenjima vaše kampanje i na to kakva osećanja će ona probuditi kod različitih grupa ljudi.
  • Često će vam biti potrebne dozvole. Kako se ove kampanje realizuju najčešće na javnim površinama, biće vam potrebne dozvole od institucije odgovorne za tu javnu površinu. Ukoliko se odlučite da preskočite traženje dozvole, izlazite iz zakonskih okvira i možete biti predmet tužbe.
  • Potrebno je da preuzmete odgovornost za ono što radite.

Gerila marketing velikih organizacija

Zbog mnogih stvari, gerila marketing je odličan način da male organizacije podignu svest o svom brendu. Pitanje je da li se velike organizacije bave gerila marketingom?

Na prvom mestu je pitanje rizika, velike kompanije imaju veći ugled i pozitivno mišljenje kupaca/korisnika. Da li jedna gerila kampanja to može da ugrozi? Može, a problem je takođe što kada se to desi, zbog popularnosti kompanije, loša slike se još brže i dalje širi. Pogledajte loše primere kampanja velikih kompanija na linku.

Gerila kampanje u Srbiji

Neke odlične gerila kampanje su kreirane i kod nas. 

Jugoslovensko dramsko pozorište je pokazalo neverovatnu kreativnost kroz svoju kampanju “drama u taksiju”. Šta su to oni uradili, pogledajte:

 

Sličan koncept je imala i Agencija za bezbednost saobraćaja.

 

Beogradska filharmonija je imala kampanju koja je izazvala različite reakcije u javnosti. Jedna strana je smatrala kampanju kao ruganje dok je druga strana smatrala da je kampanja domišljata. Procenite sami: 

 

Idea je odlučila da radi na ozelenjavanju Novog Sada

Primeri gerila marketing kampanja

https://anerdsworld.com/best-100-guerilla-marketing-campaigns 

https://www.pinterest.se/fromupnorth/guerilla-ambient-advertising/ 

https://sketchevents.co.uk/2017/09/6-killer-examples-of-guerrilla-street-marketing/ 

Zaključak

Možemo reći da uspeh zavisi od kombinacije vremena, metode, poruke i pomalo sreće, bez obzira na to koja vrsta kompanije se oglašava. Ali sama srž gerile jeste upotreba kreativnosti.

Potrebno je da rizikujete, da biste profitirali, jer kako nam Jay Conrad Levinson u svojoj knjizi Guerrilla Marketing kaže: “You don’t need many. You need only one good one.”

 

Autor: Dušan Kukić