Finansiranje startup-a za početnike

Da biste stvorili uspešan biznis, pored dobre ideje, odličnog tima, adaptivnog poslovnog modela potrebno je da znate i kao teče finansiranje tokom životnog veka kompanije.

 

Za pokretanje biznisa koji je baziran na znanju osnivača obično se kreće sa novcem osnivača. Sledeći korak je 3F (family, friends and fools) do 15,000 konvertibilne valute. Slede anđeli pa zatim VC. Infografik ispod odlično ilustruje proces.