Emocionalna inteligencija u poslovanju

Prema istraživanju psihologa, 95% ljudi misli za sebe da su samosvesni, odnosno da mogu objektivno ili realno da sagledaju svaku situaciju. Tačni podaci pokazuju da je taj broj daleko manji – od 10% do 15%. Prisustvo subjektivnog mišljenja može da dovede do povećanja stresa i smanjenja motivacije kod zaposlenih u kompaniji. Motivacija i samosvest samo su neke od komponenti emocionalne inteligencije koje itekako utiču na samo poslovanje. U ovom blog postu saznaćete šta je to emocionalna inteligencija, koje su komponente emocijalne inteligencije, kako ona može da utiče na vašu karijeru, kao i kako možete da unapredite svoje poslovanje uz pomoć iste.

Emocionalna inteligencija u poslovanju

Šta je emocionalna inteligencija?

Čovekova sposobnost da prepozna, proceni i generiše svoje emocije, kao i da se saoseća sa drugima, predstavlja emocionalnu inteligenciju. Osoba koja je sposobna da prepozna i kontroliše svoje emocije, moći će da se nosi sa različitim situacijama na pravi način. Ukoliko do sada niste imali prilike da uočite značaj emocionalne inteligencije, u daljem tekstu ćemo vam otkriti koliko je ona zaista bitna. 

Komponente emocionalne inteligencije

Ukoliko želite da unapredite vašu emocionalnu inteligenciju, važno je da razumete sve četiri komponente od kojih se ona sastoji.

  1. Samosvest

Samosvest je ključna veština jer od nje zavisi stepen naše samokontrole. Ona predstavlja sposobnost da prepoznamo naše prednosti i mane, potrebe i motive. Takođe, omogućava nam da razaznamo emocije, pa samim tim i efekat koje one ostavljaju na nas i tim u kom poslujemo. Ljudi koji su samosvesni, spremni su da prihvate kritike, a to je preduslov za promene koje su neophodne i uspeh.

  1. Upravljanje sobom

Kao što nam i sam naziv kaže, ovo predstvalja veštinu da upravljate sobom, odnosno svojim emocijama i mislima. Upravljanje sobom je posebno važno u stresnim situacijama, jer je neophodno da ne dozvolite da emocije preovladaju, i zadržite pozitivan pogled na stvari. Lideri kojima nedostaje ova veština, često nisu sposobni da kontrolišu svoje impulse, a samim tim povlače pogrešne poteze koji su izazvani emocijama, a ne razumom. U kriznim situacijama, važno je da ostanete pribrani, kao i da ne dozvolite emocijama da utiču na odluku koju donosite. Samim tim, što je emocionalna inteligencija na višem nivou, biće vam lakše da se nosite sa stresom i kriznim situacijama.

  1. Društvena svest

Koliko je važno da budete svesni sebe, kao i da upravljate sobom, toliko je važno da to činite i za druge. Preduslov da razumete vašu okolinu, ponašanja i emocije drugih ljudi, jeste da razumete prvo svoje. Društvena svest se odnosi na sposobnost da procenite osobu i razumete njena ponašanja. Ukoliko ste sposobni za to, lakše će vam biti da radite u timu. Lideri bi trebalo da su empatični, i da teže ka tome da razumeju druge kako bi mogli na efikasniji način da komuniciraju i posluju. Sposobnost da procenite druge ljude, omogućuje vam spoznaju o nastupu i komunikaciji sa određenom osobom. Komunikacija sa empatijom vodi ka unapređenju međuljudskih odnosa, pa samim tim poboljšavate i svoj individualni učinak u poslovanju.

  1. Upravljanje odnosima

Sposobnost da utičete na druge kao i da ih podučavate predstavlja upravljanje odnosima. Ovaj deo se posebno odnosi na vođenje tima u kriznim situacijama, i na efikasno rešavanje konflikata. Rešavanje problema na ispravan način može vam uštedeti na vremenu, zbog toga je ova sposobnost od izuzetnog značaja.

Kako da uz pomoć emocionalne inteligencije unapredite svoje poslovanje?

Svaka situacija koja vam se dešava, bilo da se nalazite kod kuće ili na poslu, propraćena je određenim emocijama. I najmanji problem na poslu, kao što je kvar štampača na primer, može da vam izazove stres i nervozu. Ukoliko radite na sebi i unapređujete emocionalnu inteligenciju, bićete u stanju da se nosite kako sa manje značajnim, tako i sa velikim problemima koji su deo svakodnevnice. U nastavku pišemo o aspektima unapređenja poslovanja, koji se mogu realizovati posredstvom emocionalne inteligencije.

Kako uz pomoć emocionalne inteligencije unaprediti poslovanje?

Uočite neslaganje među zaposlenima

Biti emocionalno inteligentan znači razumeti to da su svi ljudi drugačiji i da svako rezonuje određene situacije na svoj način. Uglavnom svi teže ka istom cilju, ali svaki pojedinac ima urođeno drugačije razmišljanje. Ukoliko ste lider ili vlasnik kompanije, neophodno je da posedujete empatiju i sposobnost da se postavite prema svakom zaposlenom na drugačiji način, kako bi poslovanje bilo efikasnije. Neslaganja među zaposlenima se često javljaju, i ukoliko posedujete navedene sposobnosti, neće vam biti problem da rešite nastale situacije.

Bolje razumevanje problema i ciljeva kupaca

Nije dovoljno da razumete probleme i ciljeve vašeg kupca samo na intelektualnom nivou, već je potrebno da to uradite i na emotivnom, kako bi bili u stanju da ponudite najbolja rešenja. Vaš kupac u tom slučaju gradi vezu sa poverenjem, a vi dobijate kupca na duže staze. Empatija i emocionalna inteligencija su ključ ovakve situacije, jer vam pružaju sposobnost da stvari sagledate iz drugog ugla i istinski razumete potrebe vašeg kupca.

Saosećajte sa vašim kupcem

Ovaj savet se ogleda u sposobnosti da prevaziđete svoje usluge i proizvode, i saosćate sa kupcem i njegovim potrebama ili problemima. Situacija koja može bliže da vam objasni ovaj deo, je ukoliko kupac nije zadovoljan vašim proizvodom ili uslogum. Momenat kada shvatite na koji način možete da rešite nastalu situaciju, a ne dozvolite emocijama da preovladaju, jeste momenat koji obezbeđuje dugoročni uspeh u poslovanju.

Prevazilaženje poslovnih izazova

Razumevanje zašto se ljudi ponašaju na određeni način pomaže nam da maksimiziramo radni učinak i unapredimo poslovanje. Na primer, ukoliko je nekom od zaposlenih radni učinak loš, empatija i razgovor bi sigurno bili od koristi. Poenta je da dođete do srži problema, tako što ćete saslušati i pokušati da prepoznate emocije koje zaposleni oseća. To će vam omogićiti da se na pravi način postavite i rešite kriznu situaciju. 

Donošenje prave odluke

Donošenje prave odluke se ogleda u tome, kada u kriznoj situaciji treba da rešite određeni problem. Neophodno je da stanete i napravite pauzu, odnosno da razmislite o pravom rešenju novonastale situacije. Drugom rečima, “pravljenje pauze” vam pomaže da se uzdržite od donošenja trajne odluke zasnovane na privremenim emocijama.

Razvijanje emocionalne inteligencije

Menadžeri za zapošljavanje su sproveli istraživanje koje je pokazalo da 71% direktora deli mišljenje da će njihovi zaposleni, koji imaju razvijene sposobnosti emocionalne inteligencije, reagovati smireno u kriznim/stresnim situacijama, rešavati konflikte i biti empatični kada je u pitanju njihovo okruženje. Kako biste i vi postali osoba za primer u vašem poslovnom okruženju, iskoristite savete koji se nalaze u nastavku teksta. 

Načini na koje je moguće unaprediti emocionalnu inteligenciju su sledeći:

  1. Razvijanje veština aktivnog slušanja 

Da biste u potpunosti mogli da shvatite i razumete ljude iz vašeg okruženja veoma je važno da ih, pre svega, saslušate. Aktivno slušanje je osnova za uspešnu dvosmernu komunikaciju. Slušanje je veoma složen proces, zahteva pažnju i napor. Kada dođe do prilika u kojima se ne slažete sa tuđim mišljenjem, potrebno je da postupate sa razumevanjem, jer je to ono što doprinosi razvijanju emocionalne inteligencije. Ukoliko ne radite na veštini aktivnog slušanja, veoma lako može da doći do nesporazuma u komunikaciji. Jedan od saveta koji može da vam pomogne u komunikaciji sa drugima jeste da izbegavate rečenice koje počinju sa “Ti” ili “Vi”. Često će se jedna osoba osetiti prozvano, pa je tako najbolje da počnete rečenicu sa “Mi”.

  1. Prihvatanje kritika (kao saveta)

Mnoge kompanije insistiraju, odnosno podstiču konstruktivne konflikte jer su oni izuzetno značajni kada je u pitanju napredovanje i razvoj u poslovnoj karijeri. Jasno je da niko ne uživa u negativnim povratnim informacijama. Međutim, bitno da je budete svesni toga da je kritika prilika za učenje, čak i ako nije isporučena na najbolji način. Kada dobijete negativne povratne informacije, držite svoje emocije pod kontrolom i zapitajte se: Kako to može da me učini boljim?

  1. Pohađanje treninga emocionalne inteligencije

Međuljudski odnosi i dvosmerna komunikacija su najpodložniji krizama i zato su najpogodniji za treninge. Treninzima je moguće uticati na upravljanje stresom, društvenu etiku i empatiju. Takođe, različitim istraživanjima je dokazano da pojedinci mogu postati socijalniji i fleksibilniji, kao i poželjniji saradnici u poslu upravo zahvaljujući treninzima.

Zaključak

Većina ljudi ne daje mnogo na važnosti emocionalnoj inteligenciji, iako je neophodno da se ona uvrsti u bitnije sposobnosti ljudi, a pogotovo lidera. Nadamo se da smo vam približili koliko je emocionalna inteligencija značajna, kako u životnom, tako i u poslovnom smislu. O ostalim temama vezanim za poslovanje možete se informisati na našem blogu, a takođe i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i Linkedin.

Preporuka lliterature:

Autor: Teodora Todorov