DIATOMIC: Poslednji poziv za dodelu 1.6 miliona evra

DIATOMIC mreža otvorila je drugi poziv za dodelu sredstava u okviru programa podrške namenjen inovativnim startapima, malim i srednjim preduzećima kao i istraživačkim organizacijama sa sedištem u Evropi. U svom drugom i poslednjem pozivu, DIATOMIC obezbeđuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.610.000 evra i možete se prijaviti preko online obrasca. Pisali smo o prošlom pozivu koji je DIATOMIC imao ranije ove godine.

Šta je DIATOMIC?

DIATOMIC je mreža digitalnih habova uspostavljena u okviru evropske Smart Anything Everywhere inicijative. Prvi i osnovni cilj je da se pospeše primena i upotreba elektronskih komponenti, senzora, „pametnih“ tehnologija i sistema u sektoru zdravstva, prehrambene industrije, poljoprivrede i industrijske proizvodnje. S tim u vezi, obezbeđuju intenzivan akceleratorski program, a maksimalan iznos za koji timovi mogu da apliciraju iznosi 200 000 evra po projektu.

 

diatomic 0

Ko može da se prijavi?

Poziv je usmeren ka malim konzorcijumima od najviše tri partnera i to iz EU zemalja, kao i pridruženih zemalja. Pojedinačni konzorcijum mora da okuplja tehnološko-istraživačko centre u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema (tzv. centri kompetencija), kao i inovativne startape, odnosno mala i srednja preduzeća na polju zdravstva, poljoprivrede, te industrijske proizvodnje.

Podnosioci aplikacija moraju biti startapi, tj. mala i srednja preduzeća. DIATOMIC kroz svoju mrežu aktivno pruža pomoć pri traženju partnera ili uspostavljanju konzorcijuma. U fokusu su proizvodi, procesi i usluge sa visokim komercijalnim potencijalom. Napomena: neophodno je da se predložena rešenja zasnivaju na elektronskim komponentama i „pametnim“ sistemima.

Šta možete dobiti?

Timovima kojima se pruži prilika da uđu u intenzivan akceleratorski program, DIATOMIC pruža:

  • do 200 000 evra po projektu;
  • personalizovanu tehničku i mentorsku podršku;
  • naprednu infrastrukturu kao podršku dizajniranju, razvijanju, testiranju digitalnih rešenja;
  • prilike za umrežavanje, te pristup daljim izvorima finansiranja.

Predviđeno trajanje ovog programa je od 9 do 15 meseci.

DIATOMIC

Prijavljivanje

Krajnji rok za prijavljivanje je 31. januar 2019. godine, a aplikacije se podnose preko online obrasca. Za više informacija, posetite zvaničan veb sajt. Ukoliko tražite partnera sa kojim biste aplicirali, upit sa specifičnim zahtevima možete da prosledite na diskusionu platformu DIATOMIC-a.

Ovaj projekat finansira se iz sredstava EU kroz program za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru Ugovora o grantu br. 761809.