DIATOMIC: EU investicije u domenu mikroelektronike

Mreža habova za digitalnu inovaciju— DIATOMIC otvorila je poziv za dodelu 1.5 miliona evra kao podršku rešenjima sa visokim komercijalnim potencijalom u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema. Poziv je namenjen konzorcijumima koji deluju u jednom u jednom od tri ključne oblasti—zdravstvo, poljoprivredno- prehrambeni sektor, industrijska proizvodnja. Nešto slično organizovao je i EIT o čemu više možete pročiteti OVDE.

DIATOMIC 1

Od prototipa do prvih korisnika

DIATOMIC je osmišljen po one-stop shop principu, a sve u cilju bržeg razvoja rešenja zasnovanih na elektronskim komponentama, senzorima, pametnim tehnologijama i sistemima. U sklopu samog programa potrebe malih i srednjih preduzeća—od finaliziranja prototipa proizvoda, preko testiranja integrisanih rešenja, pa do komercijalizacije, realizuju se kroz intenzivnu saradnju sa istraživačko razvojnim centrima.

DIATOMIC takve centre okuplja u okviru svojih habova za digitalnu inovaciju, a svi potrebni programski, prostorni, stručni kapaciteti ovih centara dostupni su na DIATOMIC platformi . Pored tehničke i finansijke podrške, DIATOMIC obezbeđuje i konsultantsku podršku „1 na 1“ u vezi sa održivim rastom i pristupom daljim investicijama.

DIATOMIC 2

15. jun krajnji rok za prijave konzorcijuma

Poziv je namenjen malim konzorcijumima sastavljenim od 2-3 partnera iz EU zemalja ili zemalja pridruženih H2020 programu. Iznos za koji timovi mogu da apliciraju varira između 70,000 i 200,000 evra, a nosioci aplikacija su mala i srednja preduzeća.

Osnovni preduslov su inovativna tehnološka rešenja zasnovana na elektronskim komponentama i „pametnim“ integrisanim sistemima, a u sklopu same aplikacije potrebno je pružiti i kratak uvid u biznis plan.

Kako bi formirali konzorcijum, potencijalni aplikanti bi trebalo da se pridruže DIATOMIC one-stop shop platformi, te da ponude, odnosno potraže kompetencije ključne za realizaciju inovativnih rešenja – tehničku infrastrukturu, mentorsku podršku, itd. Takođe, uspostavljen je i helpdesk na stranici diatomic u okviru kojeg aplikanti mogu da zatraže matchmaking podršku kako bi lakše došli do idealnog konzorcijuma.

Krajnji rok za prijavu ističe 15. juna 2018. tačno u podne, dok je očekivani početak programa oktobar mesec. Do kraja godine očekuje se još jedan pozivni ciklus.

Za detaljnije informacije o kriterijumima i načinu apliciranja posetite diatomic.eu.

Ovaj projekat podržan je od kroz program Evropske Unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 pod ugovorom broj 761809.