Alati za istraživanje tržišta – prvi korak za testiranje vaše ideje

Danas su nam dostupni brojni besplatni alati koji namo mogu pomoći da dođemo do važnih informacija za planiranje, razvoj i vođenje biznisa.

Pre nego što lansirate novi proizvod na tržište mudro je ispitati potencijalnu potrebu i dobiti povratnu informaciju od ciljne grupe. Ovaj pristup obično podrazumeva da vaša pitanja moraju da stignu mnogo dalje od kupaca koji su se do sada nalazili na vašem spisku-imeniku.

Do skora je ovaj posao bio izuzetno skup za početnike u biznisu i retko ko je imao priliku da sebi priušti ovako nešto. Ne samo da ste morali da angažujete specijalizovanu kompaniju da vam pripremi i sprovede istraživanje već ste ih morali platiti i za analizu i tumačenje rezultata kako bi dobili inforamcije u formatu koji će vam omogućiti da donesete odluke. Ranije je za ovakva istraživanja bilo potrebno i vreme.

Razvoj Interneta je doveo do toga da danas na raspolaganju imamo niz alata koji vam daju veliku slobodu i izbor u načinu prikupljanja podataka.  Koji god alat da odaberete važno je da ispoštujete proceduru istraživanja tržišta koja podrazumeva sledeće korake:

 1. Definisanje problema
 2. Razvoj prilaza problemu
 3. Formulacija dizajna istraživanja
  1. Analiza sekundarnih podataka
  2. Kvalitativno istraživanje
  3. Metod za prikupljanje  kvantitativnih podataka
  4. Definisanje potrebnih podataka
  5. Procedure merenja i skaliranja
  6. Dizajniranje upitnika
  7. Određivanje uzorka (karakteristike i veličina)
  8. Plan i analiza podataka
 4. Prikupljanje podataka
 5. Priprema podataka i analiza
 6. Priprema izveštaja i prezentacija

Pre nego što započnete sa vašim istraživanjem tržišta uvek je mudro da pre toga sagledate da li je neko pre vas već imao problem koji imate i vi i da li je taj problem već istraživan. Istražite podatke koje su drugi već prikupili, ovaj pristup se naziva sekundarnim istraživanjem i od velike je pomoći u definisanju problema i razvoju prilaza problemu. Sekundarno istraživanje je brže i jeftinije u odnosu na primarno i stoga je uvek preporuka da se krene sa ovim istraživanjem kako bi se bolje pripremili za primarno istraživanje.

Evo nekih alata koje nam danas stoje na raspolaganju kada se odlučimo da prikupimo podatke koji će nam pomoći da donesemo neku poslovnu odluku:

Survey Monkey Basic

Troškovi: U određenom obimu je besplatan. Ukoliko želite veću funkcionalnost stoji vam na raspolaganju nekoliko različitih paketa.

Koja je vrednost: Alat za online istraživanje i prikupljanje podataka.
Kako se koristi: Imate mogućnost da sastavite sopstveni upitnik i da ga prosledite na adrese onih koje želite da pozovete da učestvuju u istraživanju ili da generišete link koji ćete postaviti na vaš web ili u vaš facebook profil. Ukoliko vam je problem da dođete do ciljne grupe od koje želite da saznate određene informacije možete da iskoristite dodatnu uslugu koju vam Surveymonkey nudi u vidu baze svojih ispitanika.

ZoomerangZoomerang Inc.

Troškovi: Besplatno, sa određenim ograničenjima

Koja je vrednost: Alat za online istraživanje i online panele.

Koja je vrednost: Na raspolaganju veliki broj različitih vrsta pitanja i ukštanja. Takođe je moguća integracija sa vašim sajtom, facebook nalogom i twetterom. Na raspolaganju vam je i baza ispitanika ukoliko sami nemate dovoljno velik uzorak. Naravno ova usluga je dodatna i plaća se.

SurveyGizmoBoulder, CO

SurveyGizmo nudi sve alate koji su vam potrebni kako bi prikupili podatke koji će vam olakšati donošenje odluke. Ograničenje koje imate u besplatnom režimu je ograničen mesečni broj ispitanika koji maksimalno može da bude 250 mesečno.

LimeSurvey

Open source aplikacija za istraživanje tržišta. Ova aplikacija se instalira na vaš server za razliku od ranije spomenutih. Aplikaciju možete preuzeti sa zvaničnog sajta kao i uputstva za instalaciju i upotrebu.

AYTM (Ask your target market)Umongous, LLC

Ovaj alat ima određena ograničenja sa aspekta izbora tipa pitanja koja se mogu postaviti ali ima i određenih prednosti. Nudi mogućnost slanja upitnika putem panela koji generiše sam alat gde je stopa definisanih odgovora zagarantovana ali naravno ova opcija kao i kod nekih ranijih rešenja se plaća. Novina su odgovori u video formatu.

Gutcheckit

Ovaj alat je namenjen onima koji žele da koriste metodu dubinskih intervjua 1 na 1 putem Interneta. Servis nudi mogućnost prilično precizan izbor ispitanika na osnovu pred definisanih kriterijuma i veliku bazu potencijalih ispitanika.

uSamp, United Sample, Inc.

Zanimljiv alat koji nudi mogućnost partnerskog odnosa sa onim web sajtovima koji postave njegov baner i na taj način obezbede ispitanike.

Typeform

Odličan, besplatan alat za upitnike, koji podržava formate poput slika, GIF-ova, videa i slično. Takođe možete se igrati sa dizajnom i maksimalno napraviti personifikovanu verziju.

Navedeni  alati treba da budu viđeni isključivo kao takvi i pre nego što se upustite u izbor alata potrudite se da pre toga dobro definišete problem sa kojim se suočavate. Vaš problem je obično menadžerski problem tj. problem u odlučivanju, taj problem treba da prevedete u problem istraživanja tržišta.