AI marketing-Nove mogućnosti u marketing svetu

Koliko puta ste se zapitali kako je reklama proizvoda za koji ste zainteresovani stigla upravo do vas i to baš u pravo vreme za kupovinu? I ne, nije nikakva slučajnost, što vas je jutros obradovala reklama sa popustom na lap-top za koji skupljate novac već duže vreme. Da li ste već čuli za pojam AI marketing?

Marketari znaju da iza ove “magije” stoji ceo jedan sistem alata i programa u koji je utkana veštačka inteligencija.

AI marketing

Šta je Veštačka inteligencija (AI)?

Pre nego što nastavimo, bilo bi podesno upoznati se sa samim terminom veštačka inteligencija.

Iako je danas sveprisutna, i olakšava nam život gotovo svakodnevno, često sam termin “veštačka inteligencija” vezujemo za samo neke od njenih primena. Pa tako postaje sinonim za velike projekte poput autopilota i kiborga, zaboravljajući da je ona sastavni deo na hiljade alata i aplikacija koje rade tiho iza kulisa, čineći naše živote jednostavnijim.

Kako funkcioniše AI?

Veštačka inteligencija predstavlja podoblast računarstva koja pomoću računarskih sistema simulira proces ljudske inteligencije.

Radi na principu algoritama koji u velikim skupovima podataka pronalaze i izdvajaju relacije i ustaljene obrasce. Na osnovu ovih informacija algoritmi donose zaključke i prave predviđanja.

Na ovaj način dolazi do automatizacije procesa učenja i donošenja odluka, što u velikoj meri unapređuje efikasnost i performanse, te nije ni čudo što sve veći broj industrija koristi AI, kako u rešavanju onih manje interesantnih repetativnih poslovnih aktivnosti tako i onih  kompleksnih koje zahtevaju tačnost i pravovremenost.

Kako je marketing jedna od esencijalnih oblasti poslovanja, uvođenje veštačke inteligencije u srž digitalnog marketinga nastupilo je sasvim prirodno. Više o veštačkoj inteligenciji možete saznati ovde.

AI marketing

Vrtoglave promene na tržištu i uvođenje AI-ja u marketing?

Tehnologija je brzo napredovala tokom godina, što je imalo velik uticaj na globalnu ekonomiju. Pre samo petnaestak godina stoni računari bili su primarna poveznica sa internet svetom, i prisustvo kupaca na tržištu bilo je ograničeno. Danas su stvari potpuno drugačije. Zahvaljujući mnoštvu “pametnih” uređaja kupcima je obezbeđeno da budu always on, odnosno da budu prisutni na tržištu 24h.

Spektar mogućnosti za raznovrsne promotivne aktivnosti se znatno proširio, a komunikacija sa kupcima sa monologa prelazi na dvosmernu, fleksibilnu komunikaciju. Kupci više nisu samo pasivni primaoci poruka, već se njihova moć na tržištu umnogostručila.

Zahvaljujući dinamičnom i trasparentnom internet okruženju kupci svakodnevno upoznaju nove proizvode i usluge, tržište postaje sve konkurentnije, a kompanije postaju primorane na stalnu potragu za kreativnijim i boljim načinima da istaknu svoj proizvod, privuku i zadrže publiku.

Kako bi bolje poslovali u ovako dinamičnim uslovima, smanjili greške i bili efikasniji, sve više marketing timova uz pomoć veštačke inteligencije uspeva pravovremeno da dođe do tačnih odgovora na pitanja kako da na najbolji način izgrade temeljan odos sa kupcima i pruže im personalizovanu uslugu bolju od konkurentske.

Marketing tim

Kako funkcioniše AI marketing i šta on podrazumeva?

AI marketing podrazumeva korišćenje „pametnih“ tehnologija koje prikupljaju i analiziraju podatake o kupcima, njihovim preferencijama i ekonomskim trendovima. Ove tehnologije nude mogućnosti da upoznate svakog kupca kao i da razumete njegovo ponašanje.

Kako količina informacija o potencijalnim potrošačima raste, analiza je detaljnija i algoritmi mogu brže da se prilagodite potrebama kupaca.

Uzevši u obzir da ovaj sistem nema radno vreme već radi i kada marketari odmaraju, on neprestano obrađuje pristigle podatke i vremenom postaje sve sposobniji za pravovremeno i tačno donošenje odluka. Iz ovih podataka AI izvodi zaključke i daje odgovore na  pitanja poput: „Da li će ova osoba biti zainteresovana za moj proizvod?“, „Koje je najpogodnije mesto i vreme za oglašavanje?” ili „ Koji se rezultati mogu očekivati od kamapnje?”. Ovakav pristup pomaže marketarima da što bolje razumeju potrebe svojih kupaca i sa njima izgrade temeljne i trajne odnose.

tim

Zašto uvesti AI marketing u poslovanje

Osim što omogućava marketarima  uštedu vremena i resursa kroz automatizovane servise, AI marketing donosi mnoštvo benefita za poslovanje kompanije. Neki od benefita koje AI donosi poslovanju su:

1. Povećanje povraćaja ulaganja u investiranje- ROI

Ukoliko marketari pravilno koriste AI alate mogu izvući značajne zaključke iz analiziranih podataka i na osnovu njih pravovremeno prilagoditi svoju marketinšku strategiju. 

Ovako se stiče bolji uvid u strukturu kupaca te ih je lakše segmentirati i navesti na sledeći korak, kako bi njihovo iskustvo bilo što prijatnije.

Na osnovu podataka analiziranih veštačkom inteligencijom marketari imaju bolji uvid u porebe i želje kupaca. Razumevanjem šta kupci zapravo žele u širokom luku može se izbeći trošenje budžeta na napore koji ne daju željeni efekat. Na primer, marketari na vreme mogu da prepoznaju kampanju koja nije učinkovita, okončaju je pre predviđenog vremena i planirani budžet usmere ka nekoj isplativijoj kampanji.

Osim toga postoje platforme veštačke inteligencije koje samostalno donose brze odluke o tome kako da raspodele sredstva po kanalima komunikacije i povećaju vidljivost, a samim tim i vrednost kampanje za marketinški program.

analitika

2. Personalizovan sadržaj

AI omogućava dinamičko slanje poruka o proizvodima zasnovano na prošlim interakcijama potrošača. Ovako marketari imaju mogućnost da ažuriraju ili prilagode marketinšku komunikaciju sa kupcima u realnom vremenu.

Na primer AI alati omogućavaju marketarima da prepoznaju rizične kupce i targetiraju ih i ponovo usmeravaju njihovu pažnju na svoj brend.

3. Pametnije i brže donošenje odluka

AI sprovodi taktičku analizu podataka brže i tačnije od ljudi. Kao što smo prethodno pomenuli AI svojom detaljnom analizom lako dolazi do značajnih zaključaka o učinku marketinške kampanje. Marketarima treba mnogo više truda i vremena da tačno izanaliziraju sve podatke te često moraju da čekaju do kraja kampanje kako bi doneli odluke. Sa veštačkom inteligencijom mogu da koriste analitiku u realnom vremenu i donesu bolje strategijske izbore.

4. Povećanje merljivosti uspeha

U organizacijama često se javlja problem snalaženja u mnoštvu podataka koje digitalne kampanje proizvode, što otežava povezivanje uspeha sa određenim kampanjama. Platforme koje koriste veštačku inteligenciju omogućavaju sveobuhvatniji pregled svih pokrenutih akcija, tako da marketari u svakom trenutku imaju uvid u učinkovitost svojih kampanja.

5. Poboljšanje performantnosti marketing tima

AI se u marketingu primenjuje kako bi zaposlenima omogućila da kroz razne programe I alate poboljšaju svoj rad, smanje učestalost grešaka, izvrže segmentaciju tržišta na lakši način i automatizuju rutinske taskove. Zahvaljujući ovome, marketari bi mogli da preskoče dosadne rutinske  poslove i ušteđeno vreme usmere na rešavanje kreativnih i strateških izazova.

marketing tim

Izazovi prilikom uvođenja 

Ukoliko ste uvideli na koje sve načine AI može da pomogne vašoj komaniji da ostvari svoj poslovni cilj na efikasan način, pre uvođenja AI alata treba se upoznati sa svim izazovima njihove implementacije.

1. Vreme

Iako alate koje koristimo nazivamo pametnim alatima, oni ne znaju automatski koje akcije treba da preduzmu kako bi stigli do cilja koji ste postavili.  Potrebno im je određeno vreme kako bi prepoznali preferencije kupaca, uočili “kretanja” u podacima i uspostavili relacije na kojima se temelji zaključivanje.

2. Kvalitet podataka

Da bi alati veštačke inteligencije ostvarili što bolje rezultate sem vremena, potrebna im je velika količina kvalitetnih podataka. Ako podaci nisu tačni, pravovremeni i reprezentativni, alat neće doneti optimalne odluke.

3. Privatnost

S obzirom na to da je ceo sistem zasnovan na velikoj količini podataka koji dolaze od kupca, pitanje privatnosti se sasvim priodno nameće. Iako su im potrebne velike količine podataka, marketinški timovi moraju da osiguraju da koriste podatke o potrošačima etički i u skladu sa standardima kao što je GDPR, ili rizikuju teške kazne i narušavanje reputacije.

AI marketing tim

Praktična primena i primeri

Prediktivna makretinška analitika

Šta ako biste znali šta vaši kupaci žele i pre nego što vas pitaju? Prediktivna analitika omogućava da ovo postane realnost.

Ova vrsta veštačke inteligencije u marketingu se temelji tehnologijama koje na osnovu stalno rastuće baze podataka o kupcima procenjuju verovatnoću budućeg događaja. Na ovaj način omogućava se stvaranje personalizovanih mikro kampanja za svakog kupca.

Brend koji veoma uspešno koristi prediktivnu analitiku je Starbucks. Kroz karticu lojalnosti i mobilnu aplikaciju kupci ih ovlašćuju da prikupe veliku količinu podataka o navikama kupovine, počevši od njihovog omiljenog napitka, mesta kupovine, do doba dana kada se kupovina najčešće dešava.

Starbucks je veoma uspešno izgradio odnose sa svojim kupcima. Na osnovu istorije kupovine, može da predloži nove proizvode, kreira popuste i nagrade na određene artikle na osnovu jedinstvenih preferencija kupaca. Starbucks takođe poseduje sistem za targetiranje kupaca koji nisu kupovali proizvode duži vremenski period. Kroz personalizovane marketinške poruke sistem podseća kupce na neke od omiljenih artikala iz njegove korpe i poziva ih na ponovnu aktivnost.

Analiza

Stvaranje sadržaja

Kreiranje kvalitetnog sadržaja za veb lokaciju zna da oduzme dosta vremena.

Da li ste znali da čak 47% marketara tvrdi da je za njih najveći izazov unapređivanje sadržaja.

AI može pomoći da kreirate sadržaj brže i u većem obimu. Takođe vam može pomoći da izgradite strategiju sadržaja baziranu na stvarnim podacima, a ne instinktu.

Četbotovi

Četbotovi su online programi za brzu i praktičnu komunikaciju sa kupcima koji koriste veštačku inteligenciju.

Dizajnirani su da razumeju pitanja korisnika i odgovore na njihove potrebe bez uključivanja ljudskog operatera. U onim najbolje dizajniranim četbotovima veoma je teško reći da zapravo razgovarate sa programon, a ne pravim čovekom.

cetbotovi

Veoma uspešan primer korišćenja četbotova jeste Duolingo. Duolingo je popularna  aplikacija za učenje jezika, koja kroz prilagođene “igrice” podstiče vežbanje novog jezika.

Korisnici su u stalnoj potrazi za načinima koji im mogu omogućiti da vežbaju komunikaciju, ali kada bi bili upareni međusobno na osnovu jezika koji žele da nauče na primer govornik engleskog koji uči francuski i onaj koji govori francuski jezik koji uči engleski, kod ljudi bi to izazivalo strah i tremu, što bi dosta usporavalo proces učenja.

Kako bi prevazišli ovaj izazov, Duolingo napravio je izvorni chatbot u svojoj aplikaciji i na taj način pomogao korisnicima da nauče konverzacijske veštine i vežbaju ono što su naučili bez dodatne tenzije.

Kako bi se prilagodio različitim tipovima ličnosti i koristio različite stilove učenja, Duolingo je takođe napravio više botova za podučavanje jezika i ovako pružio svojim korisnicima mogućnost da razgovaraju u bilo koje doba dana, sa bilo kojim likom iz aplikacije, sve dok se ne osete dovoljno hrabrim da vežbaju novi jezik sa drugim korisnicima.

Ovo je rešilo veliku bolnu tačku potrošača i učinilo učenje kroz aplikaciju mnogo komfornijim i zabavnijim.

Dinamičko odredjivanje cena

AI može pomoći da brendovi budu konkurentniji tako što će omogućiti dinamičko određivanje cena. AI platforme mogu da predlože optimalne cene za proizvode u realnom vremenu procenjujući ogromne količine istorijskih i konkurentskih podataka.

rast cena

Amazon je jedna od najvećih platformi za e-trgovinu, čiji web sajt poseti 197 miliona ljudi na mesečnom nivou. Amazon koristi veliku količinu prikupljenih podataka o kupovnom ponašanju korisnika i tržišnim trendovima kako bi promenio cene svojih proizvoda. Ove promene dešavaju se čak na svakih 10 minuta.

Poslovanjem u kom koristi dinamičku strategiju određivanja cena Amazon je ostvario prihod od $386 billiona u 2020. godini, što ga je po prihodu učinilo trećom kompanijom na svetu.

Granularna presonalizacija

Na današnjem tržištu kupci očekuju veoma visok nivo personalizacije proizvoda i usluga. Stoga da bi bile efikasne, marketinške poruke treba da budu zasnovane na interesovanjima korisnika, istoriji kupovine, prošlim interakcijama sa brendom i nizu drugih podataka.

AI pomaže marketinškim timovima da saznaju o preferencijama potrošača na granularnom, individualnom nivou. Ovo pomaže brendovima da kreiraju iskustva zasnovana na jedinstvenom ukusu kupaca. 

Spotify koristi veštačku inteligenciju za kreiranje prilagođenih plejlista na osnovu onoga što je korisnik slušao u prošlosti, trenutnih hitova u različitim žanrovima i o kojoj se muzici priča. 

Email marketing

AI pomaže brendovima da personalizuju marketinške kampanje putem e-pošte na osnovu analize ponašanja korisnika. Ovo im omogućava da isporučuju relevantne e-poruke kupcima. Sa temama i preporukama proizvoda koje se biraju na osnovu njihovih prethodnih preferencija i akcija. Više o email marketingu i alatima koji se koriste možete saznati ovde.

Email marketing

Za kraj…

Veštačka inteligencija odavno je napravila velike korake i već oblikuje ne samo budućnost marketinga, već celog poslovnog sveta.

Uticaj AI na kupce prilikom izbora je neosporno velik, što se ogleda u pružanju relevantnih preporuka i blagovremene usluge. 

Što bolje sagledate i iskoristite sve mogućnosti koje vam AI marketing pruža, lakše ćete da razvijete sliku o svom brendu. Da ispunite očekivanja vaših kupaca i istaknete se u moru konkurentnih proizvoda. 

Korisna literatura

Ukoliko vas ova tema interesuje i želite da saznate više o AI marketingu, predlažemo vam da obratite pažnju na sledeće knjige i korisne članke:

Knjige:

  1. Jim Sterne (2017):Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications
  2. Katie King(2022):AI Strategy for Sales and Marketing: Connecting Marketing, Sales and Customer Experience
  3. Pam Didner(2020):The Modern AI Marketer: How to Leverage Artificial Intelligence in Digital Marketing to Get Ahead

Članci:

  1. https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/ai-markeitng
  2. https://hbr.org/2021/07/how-to-design-an-ai-marketing-strategy
  3. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/10/18/how-ai-is-transforming-the-future-of-digital-marketing/?sh=2d9721cf1f26
  4. https://www.bramework.com/ai-marketing/

Autor: Ivana Horvat