POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD predstavlja pogodan prostor za nove preduzetničke poduhvate, ubrzanje i razvoj novih proizvoda – usluga na tržištu. Osnovan je 2010. godine od strane grada Novog Sada, VIP-a, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i JKP Informatike sa ciljem podrške, pre svega, mladim preduzetnicima. Namenjen onima koji imaju inovativne ideje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ili kreativne industrije. Naš fokus je na idejama koje su bazirane na znanju i novim tehnologijama, a čije potencijalno tržište svojim obimom dozvoljava veliku skalabilnost i profit. Inkubator se sastoji od približno 800m2 prostora kojeg čine 25 kancelarija (na spratu prat 14, u prizemlju 11), 1 konferencijska sala, 2 sale za sastanke, 2 kuhinje, sa neverovatna 2 aparata za kafu! Druge pomoćne prostorije uključuju prostor za rekreaciju (stoni fudbal) i odmor (cvetna bašta).

Usluge Inkubatora

Ulaskom u poslovni inkubator obezbeđuje se lakši pristup resursima koji su neophodni za brži i bolji razvoj nove kompanije. Preduzetnicima u rešavanju problema poslovanja na raspolaganju stoje mentori i konsultanti koji ih vode kroz proces definisanja njihovog poslovnog koncepta od definisanja tržišta i atributa proizvoda do kreiranja strategije izlaska iz biznisa. Oni koji žele da svoje inovativne ideje pretvore u uspešan biznis, a nisu sigurni kako da to urade mogu da nam se obrate za savet i pomoć.

Usluge za korisnike

Inkubator svojim korisnicima nudi moderno opremljen kancelarijski prostor sa brzim pristupom Internetu. Takođe su na raspolaganju i zajedničke prostorije: sala za sastanke i prostor za upoznavanje i druženje. Usluge koje korisnicima stoje na raspolaganju se sastoje iz:
 • Administativnih usluga: prijem i slanje pošte, prijem i preusmeravanje poziva, organizovanje sastanaka;
 • Usluge knjigovođstvenog i pravnog savetovanja;
 • Usluga konsaltinga i mentoringa u u cilju razvoja i unapređenja poslovnog modela i poslovanja startupa sa posebnim fokusom na:
  • Istraživanje i analiza tržišta - voice of consumer
  • Tehnička pomoć u organizaciji i menadžmentu
  • Poslovno planiranje i obuke
  • Podrška u pristupanju izvorima finansiranja
  • Pristup stranim tržištima - umrežavanje sa potencijalnim partnerima
  • Promocija poslovne ideje/kompanije
  • Podrška u pronalasku prvih zaposlenih

Pored navedenih usluga inkubator svojim korisnicima može da ponudi i niz drugih usluga poput: umrežavanja, povezivanja sa istraživačima sa univeziteta, povezivanje sa potencijalnim strateškim partnerima, pronalaženje novih zaposlenih...

Poslovni inkubator Novi Sad četiri puta godišnje organizuje obuke za sve koji se prijave na konkurs i izraze želju i spremnost da svoje ideje ožive kroz uspešan biznis.

Usluge za ostale

Da bi koristili usluge i opremu inkubatora nije obavezno biti stanar inkubatora. Naš savremen prostor i oprema će vam omogućiti da se profesionalnu prezentaciju pred vašim potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima … Na raspolaganju vam stoje naše sale za sastanke i obuku: Rezervisi salu

Inkubator raspolaže sa 2 konferencijske sale i 2 sale za sastanke. Konferencijske sale raspolože u 20(sprat) i 25 mesta (prizemlje). Sale su opremljene projektorima i wifi pristupom internetu, i opremom za video konferencing.

Oprema:

 • Projektori
 • Canon 5D
 • Studijska rasveta
 • Video konferencing oprema - Cisco TelePresence Codec C40
 • Multifunkcionalni kopir-štampač Konica Minolta c280

Partneri

01

Aktivni Projekti

Erazmus za mlade preduzetnike

Uzimajući u obzir veliki broj nezaposlenih među mladima, cilj projekta Erazmus za mlade preduzetnike je da stimuliše što veći broj mladih ljudi, novoopredeljenih preduzetnika da preduzmu odlučujući korak i osnuju novo preduzeće.

Poslovni inkubator Novi Sad član je konzorcijuma na projektu Practyce IV, koji se relizuje u okviru programa Erazmus za mlade preduzetnike u period od 1.2.2017-.31.1.2019.

Program Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE) koji je pokrenula Evropska komisija 2009. god. omogućava budućim preduzetnicima ili onima koji su osnovali sopstvenu firmu u protekle tri godine, da steknu korisne veštine i iskustvo u poslovanju u nekoj drugoj zemlji.

Dodatne informacije o programu, uključujući i informacije o tome kako se prijaviti, mogu je naći na www.erasmus-entrepreneurs.eu.

O projektu možete više pročitati OVDE.

Website

EEN – EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA

Ciljevi EEN-a su promovisanje preduzetničkog duha i kulture, poslovanje na evropski način, širenje svesti o potrebi poznavanja relevantnog zakonodavstva Evropske unije,
pomoć domaćim preduzećima da pristupe tržištima Evropske unije.

Konkretne usluge koje EEN može da pruži jednom preduzeću su:

 • informacije o evropskim propisima i direktivama,
 • pomoć u pristupanju tržištima Evropske unije,
 • informisanje o mogućnostima učešća u evropskim programima i fondovima,
 • pomoć u traženju inostranih partnera,
 • posredovanje u procesu transfera tehnologije i znanja,
 • podstrek za učešće u Okvirnim programima EU,
 • omogućava posete kompanijama u inostranstvu radi.
Website

TEMPUS PROJEKAT MAIN

MASTERING INNOVATION IN SERBIA THROUGH DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY POST-GRADUATE CURRICULA IN INNOVATION MANAGEMENT

The general objective of the project is to foster Serbian innovative capacity by modernizing Serbian HE system and providing sustainable source of high-quality human resources. The project will achieve this by developing and realizing interdisciplinary postgraduate curricula in the field of innovation management based on best practice from existing EU study programs and according to the Bologna requirements at Serbian HE.

Broj projekta: 544278-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR
Website

ERASMUS PLUS – IF4TM

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF THE THIRD MISSION OF UNIVERSITIES IN SERBIA

To establish institutional framework for the third mission of the universities in Serbia, encompassing three dimensions: technology transfer and innovation, continual education and social engagement.

Lead partner: Univerzitet u Kragujevcu. EU members: University of Brighton (UoB), Brighton, United Kingdom, Danube University Krems (DUK), Krems, Austria, Instituto Superior Técnico (IST), Lisboa, Portugal, University of Maribor (UM), Maribor, Slovenia, The University of Bari Aldo Moro (UNIBA), Bari, Italy. PC members: University of Belgrade (UBG), Belgrade, Serbia, University of Novi Sad (UNS), Novi Sad, Serbia, University of Nis (UNI), Nis, Serbia, State University of Novi Pazar (SUNP), Novi Pazar, Serbia, Technical College of Applied Sciences (TCAS), Zrenjanin, Serbia, Intellectual Property Office (IPOS), Serbia, Business Innovation Centre (BICKG), Kragujevac, Serbia, Business Technology Incubator of Technical Faculties (BITF), Belgrade, Serbia, Business Incubator Novi Sad (BINS), Serbia, Intranea Solutions (INT), Serbia, Belgrade Metropolitan University (BMU), Belgrade, Serbia.

Broj projekta: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
Website
02

Realizovani Projekti

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ – NARR

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA-NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ – NARR

1. Podrška operativnom poslovanju (Sufinansiranjem troškova operativnog poslovanja, u značajnoj meri se potpomažu finansijski kapaciteti Poslovnog inkubatora, čime se olakšava samo poslovanje i povećava nivo i kvalitet usluga koje Inkubator pruža svojim korisnicima.)

2. Oprema poslovnog inkubatora (Opšti cilj projekta predstavlja nabavku neophodne opreme u svrhu upotpunjavanja korporativnog izgleda Poslovnog inkubatora Novi Sad.)

3. Infrastrukturni projekat (Infrastrukturna ulaganja i održavanje objekta predstavljaju veoma važan segment u pravilnom funkcionisanju Poslovnog inkubatora, čime se obezbeđuju svi potrebni uslovi za kvalitetno i neometano obavljanje delatnosi svih stanara.)

4. Podrška menadžment timu (Angažovanjem konsultantskih firmi, ispunjava se osnovni cilj u pogledu praćenja i unapređenja rada stanara Poslovnog inkubatora Novi Sad kao i pružanje individualnog konsaltinga za stanare Poslovnog inkubatora.)

5. Podrška marketing aktivnostima (Angažovanjem firmi iz oblasi marketiga ispunjava se značajni deo konsaltinga koji za cilj ima edukaciju, treninge i marketing umrežavanje stanara Poslovnog inkubatora.)

PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE IPA HU-SRB

“COMPLEX CROSS-BORDER KNOWLEDGE TRANSFER ACTIVITIES FOR INNOVATION MANAGEMENT” WITHIN THE HUNGARY-SERBIA IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME ACRONYM: COMPLEXIM

Cilj projekta je mapiranje inovacionih potencijala i pospešivanje saradnje u prekograničnim oblastima sa posebnim fokusom na spinaute sa Univerziteta u Novom Sadu i Segedinu.

Website

PROJEKAT MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA – INOVACIONI PROJEKAT

UNAPREĐENJE DETEKTORA BEŽIČNIH KOMUNIKACIJA

Poslovni inkubator Novi Sad sudeluje u projektu kao nosilac realizacije inovacionog projekta i registrovani subjekat inovacione delatnosti koji u projektu ima za cilj razvoj i unapređenje detektora bežičnih komunikacija, prvenstveno namenjenih detekciji mobilnih komunikacija u cilju prevencije zloupotrebe istih od strane studenata za potrebe polaganja ispita.
Partneri:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

TEMPUS PROJEKAT IDEALAB

FOSTERING STUDENTS’ ENTREPRENEURSHIP AND OPEN INNOVATION IN UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION

Project aims to develop iDEA Lab as a physical and virtual environment for generating, developing and commercializing innovative students’ ideas through relevant trainings, mentoring and technology put at their disposal. Following the entrepreneurial route (start-ups) or in collaboration with companies (open innovation), it will foster the collaboration between universities and enterprises, advance employment potential of graduates from WBC and enhance the companies’ innovativeness.

Broj projekta: 544373-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES
Website

WBC INNO

MODERNIZATION OF WBC UNIVERSITIES THROUGH STRENGTHENING OF STRUCTURES AND SERVICES FOR KNOWLEDGE TRANSFER, RESEARCH AND INNOVATION

To contribute to the modernization of the universities in the Western Balkans through the strengthening of its management structures and services for cooperation with the world of business, in the areas of knowledge transfer, research and innovation, which in turn has the ultimate goal of creating strong entrepreneurial universities and innovative regions.

Broj projekta: 530213-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES
Website