Konkurs

Konkurs za ulazak firmi u Poslovni Inkubator Novi Sad je stalno otvoren.Četiri puta godišnje se organizuju Stručne komisije koje ocenjuju prijave koje su pristigle do tada i vrši prijem novih stanara. Termini u kojima se organizuju komisije su:

 • 15. mart,
 • 15. jun,
 • 15. septembar,
 • 15. decembar.

Svi mogu da postanu stanari našeg inkubatora, ili preciznije, to mogu biti:

 • Fizička lica,
 • Privatni preduzetnici, koji su registrovani u periodu ne dužem od godinu dana u odnosu na datum podnošenja prijave na konkurs,
 • Pravna lica koja su osnovana u periodu ne dužem od godinu dana u odnosu na datum prijave na konkurs.

Pre nego što zvanično postanete stanar Poslovnog Inkubatora Novi Sad možete da koristite period predinkubacije, a kada Stručna komisija odobri vašu prijavu za ulazak u inkubator počinje period  inkubacije.

Formular za prijavu u Poslovni inkubator Novi Sad

Evo šta treba da uradite ako želite da se prijavite za svoje mesto u naem inkubatoru:

 1. Popunite prijavu na našem vebsajtu, a nakon toga ćete dobiti svoj formular za pripremu,
 2. Popunite i pošaljite radnu verziju formulara za pripremu,
 3. Obezbedićemo vam sastanak sa našim stručnim konsultantima u cilju poboljšanja radne verzije formulara za pripremu,
 4. Imaćete na raspolaganju dodane 2 nedelje da finalizujete formular za pripremu,
 5. Na kraju ćete nam poslati finalni formular za pripremu.
 6. U jednom od četiri navedena termina ćete predstaviti svoju poslovnu ideju (koja je razradena u formularu za pripremu) pred našom Strucnom komisijom.
 7. Stručna komisija donosi odluku o vašem prijemu u POslovni Inkubator Novi Sad
  1. Ukoliko je odluka pozitivna sledi potpisivanje predugovora ili ugovora u zavisnosti da li postoji pravno lice, vi se useljavate i započinjanje inkubacije.

Na svakih 6 meseci stanari vrše prezentaciju napretka u razvoju svoje ideje/firme pred Stručnom komisijom. Ako prezentacija bude ocenjena kao uspešna produžuje se naš ugovor i nastavljate sa korišćenjem usluga inkubatora.

Formular za prijavu u Poslovni inkubator Novi Sad

Nakon uspešno zavrene inkubacije i prijema u naš Poslovni Inkubator sledi period inkubacije. Stanarima će tokom inkubacije dobiti pomoć sa ciljem da razviju svoju poslovnu ideju u odličan biznis.

Formular za prijavu u Poslovni inkubator Novi Sad