Javne nabavke

I. KONKURSNA DOKUMENTACIJA o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 1.2.1. i 1.2.2. usluge – Angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 1/2016 dobra - kancelarijski nameštaj:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Dopuna dokumentacije I:
 4. Dopuna dokumentacije II - izmena i dopuna
 5. Dopuna dokumentacije III - način izmene, dopune i opoziv ponude
 6. Obaveštenje o pomeranju roka za dostavljanje ponuda
 7. Odluka o izboru

II. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 4/2016 usluge – Angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja; 60400000 – usluge avio prevoza; 60100000 – usluge drumskog prevoza; 60200000 – usluge železničkog prevoza; 55110000 – usluge hotelskog smeštaja:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Dopuna dokumentacije I:
 4. Odluka o izboru

III. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 5/2016 - usluge keteringa i dostave peciva za učesnike skupova finansiranih iz fondova EU i druge potrebe PINS-a:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Odluka o izboru
 4. Obaveštenje o zaključenoom ugovoru

IV. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 6/2016 - usluge angažovanja agencije za pružanje usluga treninga i obuke u okviru realizacije projekta "Afirmacija preduzetništva i razvoj inovativnosti kod mladih":

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

V. Konkursna dokumentacija o pokretanju postupka javna nabavka male vrednosti broj: 3/2016 - dobra - ventilacionia oprema:

 1. Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 2. Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
 3. Odluka o izboru