Interreg IPA CBC Croatia – Serbia: CB Net

Glavni cilj projekta je održivi rast prekogranične regije kroz povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja. Zajedničke aktivnosti usmerene su isključivo na mala i srednja preduzeća iz prekograničnog područja kako bi se povećala njihova konkurentnost.

Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u prekograničnoj regiji ostvariče se kroz edukaciju polaznika, učešće na stručnim skupovima, konferencijama, hackatonima i okruglim stolovima.

Prekogranična, dodana vrednost projekta je velika integracija ICT-a i regionalnih eko sistema kreativnih industrija uspostavljanjem ICT i mentorske mreže čime se rešava jedan veliki teritorijalni izazov te se doprinosi povećanju konkurentnosti, povećanju zaposlenosti i razvoju novih proizvoda. Listi mentora koji su deo uspostavljene mentorske mreže možete pristupiti OVDE.

Nosilac projekta: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Partneri na projektu: Poslovni Inkubator Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Grad Osijek

Vrednost projekta: 377.992,71 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Iznos EU sufinansiranja: 321.293,77 EUR

Trajanje projekta: 1.10.2019. – 31.3.2022. (30 meseci)

Information on the project’s Priority Axis and/or Priority Axis icon: Enhancing competitiveness and
developing business environment in the Programme area – Informacije o ikoni prioritetne osi i/ili osi
prioriteta projekta: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.
Informacije o programu Interreg Croatia-Serbia 2014-2020: https://www.interreg-croatia-
serbia2014-2020.eu/

Navedeni sadržaj je isključiva odgovornost Poslovnog Inkubatora Novi Sad i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.