Conference Rooms

Rezervisi

Poslovni inkubator Novi Sad raspolaže sa 2 konferencijeske sale (S1 i S2). Konferencijska sala S1 može da bude organizovana na više načina, u zavisnosti od potreba događaja koji se u njoj održavaju. Sala je pogodna za predavanja i u tom slučaju maksimalni kapacitet je 26 učesnika. U slučaju radionica sala ima maksimalni kapacitet od 16 radnih mesta.

Sala S1 je opremljena sa projektorom i HD televizorom. Sala S2 je opremljena sa HD televizorom. Služi kao sala za sastanke i ima kapacitet do 8 ljudi. Sve sale su pokrivene Wi-Fi signalom tj. internetom velike brzine. Konferencijske sale su koriščenje u svrhe seminara, obavljanja konferencijskih poziva, okupljanja novosadskih zajednica, održavanja predavanja, sastanaka i slično.

Cene zakupa sala se razlikuju, usled razlike u veličini. Cene zakupa konferencijskih sala iznose:

  • velika sala - 20€ po satu
  • mala sala - 15€ po satu
Konferencijske sale se NE mogu zakupiti na period koji je kraći od pet časova.

MEETUP SPACE

Rezervisi

Meetup space je otvoreni prostor koji se nalazi na prvom spratu Poslovnog inkubatora Novi Sad i dostupan je za oragnizaciju meetup-a i predavanja za širu zajednicu svakog radnog dana od 18 do 22 časa, kao i tokom vikenda.

Prostor je maksimalnog kapaciteta osamdeset učesnika, kada je organizovan bez radnih površina. U slučaju organizacija radionica, kada su učesnicima potrebne radne površine maksimalni kapacitet prostora je 60 učesnika. Prostor je klimatizovan sa zasebnim sistemom ventilacije, ozvučen, opremljen je sa dva projektora, pokriven Wi-Fi signalom velike brzine interneta.

Cena zakupa ovog prostora iznosi 50€ po satu. Minimalno vreme zakupa je 2 sata.